Det ledningen inte orkar och förmår är ironiskt nog just det de värderar högst och kräver – av andra

Att göra det är i ropet men resultatet är magert, och att det saknas en koppling kommer inte som någon överraskning. Mer än 80 procent av våra verksamheter jobbar flitigt fram det vi kallar värdeord, kärnvärden, värdegrund eller liknande. Chefsambitionen är förstås att de välvalda orden ska vägleda och styra de anställdas beteende, men ny forskning från MIT Sloan School of Management/London Business School har (likt tidigare studier) kommit fram till att:

”The analysis reveals that there is no correlation between the cultural values a company emphasizes in its published statements and how well the company lives up to those values in the eyes of employees. All of the correlations between official and actual values were very weak, and four of the nine — collaboration, customer orientation, execution, and diversity — were negatively correlated.”

Att ta fram värdeord för en verksamhet är lika enkelt som att tända ett ljus. Att faktiskt få en hel organisation att leva och verka enligt dessa är ett monumentalt hästjobb – väl värt mödan. Men så stor är uppgiften att de flesta ledningsgrupper bevisligen inte förmår eller orkar slutföra vad de har påbörjat. Och det är främst integriteten som saknas; de lever inte som de lär och levererar inte enligt sina egna åtaganden. 

Jag hoppas ni som jag ser ironin i att det absolut mest populära värdeordet är just det ledningen saknar; integritet. Hela 65 procent av våra verksamheter har integritet som kärnvärde. 

Jag har svårt att begripa varför så många ledningar överhuvudtaget väljer just integritet som en av pelarna i den kultur de ska göra jobbet att odla fram. Det är dömt att misslyckas. Jovisst, integritet är lika tjusigt och eftersträvansvärt som ”fred på jorden” och det går inte att hitta en enda (vettig) människa som är anti-integritet. Men det är vetenskapligt bekräftat och förnuftsmässigt djupt problematiskt att välja ett ledord som ska styra/vägleda såväl chefers och medarbetares beteende – som 

...få kan beskriva; vad ordet/begreppet faktiskt betyder.Och än färre kan ange vilken typ av beteenden som krävs för att kvala in. Integritet är svårt att definiera, men däremot kan de flesta känna igen det när de träffar på någon som har det. 

…få ser den direkta kopplingen till sina egna dagliga göromål och verksamhetens mål.

…få realistiskt sätt kommer kunna leva upp till. Integritet är (beklagligtvis) så sällsynt att inte ens (alla i) ledningen själva förmår leverera. 

Enligt ordlistor betyder ordet integritet...

the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change.” 

"förmåga att handla rätt­rådigt o­beroende av yttre på­tryckningar o.d."

… där det i praktiken inte handlar om att någon enstaka gång, men i alla små och stora handlingar visa sig

 • rättrådig och principfast, näst intill orubblig i värderingar – och i övertygelsen om att göra rätt 
 • opåverkad av yttre omständigheter och påtryckningar
 • förmögen att leva som hen lär – och vara en förebild
 • hålla sitt ord och leverera enligt sina åtaganden 
 • ha modet att fatta rätt(rådiga) beslut oavsett konsekvenser  
 • ha hög självkänsla och egenvärde 
 • alltid vara ärlig 
 • respektera alla människor, också när de inte är närvarande
 • vara schyssta även när andra inte är det
 • stå för och med tydlighet dela sina åsikter
 • stå upp för teamet men aldrig ta till sig äran från andras arbete
 • förmögen att ställa frågor och inte låtsas veta allt
 • inte vara perfekt, men mänsklig och kunna erkänna misstag.

Listan kan göras längre, men ovan räcker för att förundras. Det är svårbegripligt att majoriteten av ledningar beslutar sig för att ge sig själva och sina underställda chefer den omöjliga uppgiften att odla fram dessa beteenden hos varje vuxna individ i den stora grupp av människor som utgör deras anställda.

The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real success is possible, whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office. Dwight D. Eisenhower

För en chef och ledare är integritet en förutsättning för förtroende, och således möjligheten att utföra ledaruppdraget effektivt och hållbart. Ett avsevärt mycket vettigare och något mer hanterbart ledningsbeslut vore därför att börja med sig själva och sina närmaste; chefskollektivet. Att odla fram integritet i den ungefärliga 10 procenten som de själva och mellancheferna utgör på arbetsplatsen är svårt nog, men den ledning som lyckas har i varje fall tillräckligt på fötterna för att fundera på om de vill ta sig an resterande 90 procent av de anställda samt uppgiften att skapa ”fred på jorden”. 

PS I artikeln "When It Comes to Culture, Does Your Company Walk the Talk?" kan du läsa mer om vad som behövs av chefsledet för att värdegrunden faktiskt ska påverka kulturen och det dagliga arbetet i önskad riktning. 

 


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du Vibekes blogg direkt i din mejl varje onsdag.

Foto: Kevin

Till bloggarkivet

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. April 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

23 09

Den snörvlande och oersättliga chefen

Av Vibeke Pålhaugen

Det har funnits särskilda lägen och omständigheter då det varit rimligt för oss chefer att peta i oss en Alvedon och ta oss till jobbet trots att vi varit sjuka eller krassliga.… Fortsätt att läsa->

15 09

Förstå vilken förlust att inte få gå till kontoret

Av Vibeke Pålhaugen

Trots sina tjusningar har det omfattande hemarbete som följt coronapandemin avigsidor för de flesta. Dålig ergonomi, teknikstrul, ensamhet, svårigheter att sätta gränser… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla blogginlägg i arkivet

Prenumerera på bloggen

Vibeke Pålhaugen