Allmänna villkor

Allmänna villkor: Öppna program

Vid anmälan till Chefshusets öppna program (utbildningar, gruppcoaching, nätverk och konferenser) gäller följande allmänna villkor:


Bekräftelse

Efter din anmälan får du en bekräftelse via mejl. Anmälan till programmet är bindande då du fått din bekräftelse ifrån oss.


Kallelse

Cirka två veckor innan kursstart får du en kallelse på mejl med tid, plats och övrig information om programmets genomförande.  

 

Betalningsvillkor

Avgiften faktureras i samband med anmälan. Betalningsvillkor 30 dagar, dock senast dagen före programstart vid sen antagning.

Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter. 

 

Av- och ombokning

Vid sjukdom kan ombokning till annat program ske mot uppvisande av läkarintyg.

 

Deltagarens organisation har rätt att nyttja den bokade platsen till en annan person från samma organisation utan extra kostnad.

 

Om avbokning sker mer än sex veckor före programstart återbetalas 100% av avgiften. Sker avbokning mellan sex och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.

 

Avbokning och meddelande om eventuella förhinder ska alltid ske skriftligen.

 

Reservation för ändringar

Chefshuset förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta starten på ett program. Ställs ett program in eller flyttas till en tid som inte passar deltagaren så återbetalas alla eventuellt inbetalda avgifter. Vi reserverar oss också för ändringar beträffande programledare och lokal. Ersättningar utöver inbetalda avgifter utbetalas ej.

 


Allmänna villkor: Individuell coaching och rådgivning
 

Individuell coaching och rådgivning bokas i ett första skede som en serie samtal om minimum sex tillfällen á 1–1,5 timme under 3–12 månader. Därefter sker mötena enligt löpande överenskommelse om tid och plats med din coach/rådgivare.

Eventuellt förhinder till avtalat möte meddelas skriftligen per mejl eller sms minst 48 timmar före avtalad tid.

Priserna som anges avser förberedelser, restid, samtal och eventuell dokumentation.

Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter. 

 

Betalningsvillkor

Avgiften faktureras efter det första mötestillfället. Betalningsvillkor 30 dagar, dock senast dagen före det andra mötestillfället.

Efter de första sex tillfällena faktureras coachingen månatligen i efterskott. Betalningsvillkor 30 dagar.

 

Avbokning

Om man efter första mötet känner att det inte kommer att fungera med upplägget eller coachen/rådgivaren så är det möjligt att antingen avboka fortsättningen eller att få en ny coach/rådgivare. Vid avbokning sker fakturering för det första mötestillfället.