De tre grundstegen i det goda chef- och ledarskapet

– Inspiration och omedelbar praktisk nytta i chefsvardagen

Vi är övertygade om att den bästa utvecklingen är den som blir av, och att utveckling inte alltid kräver mycket tid. Det finns helt klart lägen där en snabb och fokuserad insats ger den bästa avkastningen. 

Utöver våra traditionella och välrenommerade program och kurser erbjuder därför Chefshuset ett utbud av kortkurser som omedelbart ska kunna omsättas till praktisk nytta i chefsvardagen. 

Tre av våra kortkurser tar dig steg för steg genom grundplattformen i det goda chef- och ledarskapet och skapar förutsättningar för högengagerade och -presterande medarbetare – nämligen:
1) Målbild – vad ska vi åstadkomma på jobbet, varför och hur.
2) Individuella mål – medarbetarnas individuella bidrag till den överordnade målbilden.
3) Uppföljning och feedback – säkerställande att vi rör oss mot målet och i snabbaste möjliga takt.
 

Målbilder som ledningsverktyg

Varje chefs viktigaste uppgift är att lyfta blicken och prioritera frågan om vad vi ska åstadkomma på jobbet och varför, och inte låta vardagens kortsiktiga och operativa frågor ta överhanden.

Att bidra, att skapa värde för andra och uppnå något tillsammans är människans främsta drivkraft, och att som chef utnyttja den kraften är klokt. Våra organisationer har i regel gott om verksamhetsplanering och siffermål, men det vare sig inspirerar eller ger riktning. Såväl du som chef som dina medarbetare behöver tydliga och engagerande målbilder för att prestera som bäst.

På den här halvdagskursen får du en introduktion till hur du som chef kan arbeta fram en vision och strategi för din verksamhet, samt en större förståelse för målbildernas kraft och nytta för såväl individ som verksamhet.

 

Innehåll

 • Vikten av överordnade målbilder
 • Sammanhangen mellan överordnade målbilder, verksamhetsplanering, individuella mål och uppföljning
 • Begreppen mission, vision, strategi och mål
 • Strategiutvecklingsprocessen steg för steg
 • Hur formulera mission och vision, med case från verkligheten
 • Utmaningen att arbeta visionärt och strategiskt som chef

 

Att sätta individuella mål

Chefsuppgiften handlar i grunden om att leda medarbetarnas arbetsprestation, utveckling och allmänna beteende på jobbet. För att framgångsrikt lyckas med den uppgiften behöver du som chef veta vad du ska leda mot.

Med individuella mål för dina medarbetare får du som chef möjlighet att styra verksamheten i önskad riktning – samtidigt som dina medarbetare blir mer motiverade, ansvarstagande och produktiva. Medarbetare som tydligt ser sitt bidrag till helheten, som vet vad som förväntas av dem och som mäts och följs upp enligt överenskomna mål inte bara presterar bättre, men har också större engagemang och mår bättre än andra medarbetare.

Individuella mål är också en förutsättning för att du som chef ska kunna ge feedback och säkerställa önskvärt beteende och utveckling för såväl medarbetare som verksamhet. De underlättar också avsevärt chefsuppgiften att sätta och kommunicera individuella löner.

På den här kursen får du en större förståelse för de individuella målens nytta och vikt, samt att du får lära dig hur du som chef kan arbeta fram individuella mål.

Innehåll

 • Vikten av att alla medarbetare kan se och följa upp sina bidrag till helheten
 • Sammanhangen mellan överordnade målbilder, verksamhetsplanering, individuella mål och uppföljning
 • Olika typer av individuella mål
 • Kriterierna för bra individuella mål
 • Hur ta fram individuella mål för dina medarbetare
 • Uppföljning av individuella mål

 

Uppföljning och feedback

Chefsuppgiften att följa upp och ge feedback har olyckligtvis fått en lite negativ klang. Många upplever det som både tidkrävande och obekvämt, och frestelsen kan vara stor att undvika och skjuta uppföljningsarbetet på obestämd framtid.

Uppfattningen är inte sällan att uppgiften har syftet att kontrollera, men det är fel. Det handlar om att skapa utveckling, högre engagemang och prestation genom att använda olika uppföljningsmetoder, samt att ha en tät dialog kring arbete och utveckling med varje enskild person. Alla vinner på att chefen skapar förutsättningar för en utvecklande och stimulerande uppföljningskultur.

På den här halvdagskursen får du en större förståelse för nytta och vikt av uppföljning och feedback, och du får lära dig hur du som chef kan jobba för att arbetet ska ge önskad effekt; nämligen högre engagemang och prestation.

Innehåll

 • Individers och organisationers behov av dialog kring egen prestation och utveckling
 • Den röda tråden mellan mål, uppföljning och prestation
 • Vad jag ska följa upp och på vilket sätt
 • Metoder för uppföljning
 • Feedback som ger resultat har högt instruktionsvärde – en enkel modell 

 

Kalendarium 2019

 

Upplägg och metodik

3 timmar per tillfälle. Under kurserna varvar vi teori med interaktivitet och korta praktiska övningar. Kursen ska kunna omsättas till praktisk nytta omedelbart i chefsvardagen.

 

Målgrupp

Kortkurserna vänder sig till dig som har chef- eller ledaransvar samt till hr-personer med ansvar att stödja chefer.

 

Pris

3 450 SEK exklusive moms per kortkurs. Vid anmälan till alla tre grundstegen 7 500 SEK exklusive moms. För- eller eftermiddagsfika samt material ingår. Vi bjuder också på lunchsallad och frukost serveras vid förmiddagskurser.

 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.

 

Kursledare

Vibeke Pålhaugen, läs mer om kursledarna här.

 

Företagsinterna kortkurser

Kortkursformatet passar utmärkt för interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefsmöten, ledarforum, chefs- konferenser och hr-dagar.

Priset är 20 000 SEK exklusive moms för en standard intern kortkurs för upp till 20 deltagare inom Stockholms län.

Priset avser förberedelser, restid och genomförande inom Stockholms län, samt föreläsningsmaterial till deltagarna. För uppdrag utanför Stockholms län tillkommer vissa kostnader beroende på reseutgifter och -tid.

Önskas kortkurs inom andra ämnen eller anpassningar i innehåll, övningar, upplägg eller omfattning så kontakta oss gärna. 


Aktuella datum:
31 januari 2019 kl 09.00–12.00
22 maj 2019 kl 09.00–12.00
26 september 2019 kl 09.00–12.00
5 december 2019 kl 09.00–12.00
Anmäl dig till kursen

Aktuella datum:
31 januari 2019 kl 13.00–16.00 22 maj 2019 kl 13.00–16.00 26 september 2019 kl 13.00–16.00 5 december 2019 kl 13.00–16.00
Anmäl dig till kursen

Aktuella datum:
6 februari 2019 09.00–12.00 28 maj 2019 13.00–16.00 2 oktober 2019 09.00–12.00 11 december 2019 09.00–12.00