Principlösa Per har inget att lära andra chefer om integritet