Leda genom konsekvenser

– Lärdomar från aktuella chefshändelser

Det finns kända chefer som skyller på företrädaren, som låter sexuella trakasserare hållas, som medvetet bryter lagen för att verksamheten inte ska strula, som ogenomtänkt tackar ja till möten eller som inte följer de lagar de själva har drivit igenom. 

Chefshusets vd Vibeke Pålhaugen skriver varje vecka en ledarskapsblogg som tar upp aktuella chefs- och ledarskapshändelser. Bloggen läses av tusentals chefer och ger inte sällan upphov till reflektioner kring arbetsplatsens eller det egna chef- och ledarskapet.

Med bas i verkliga chefshändelser från medierna tar Leda genom konsekvenser för sig av ett ämne som är allmängiltigt för alla chefer på alla nivåer, nämligen att allt chefer gör eller inte gör får konsekvenser. Och oftare än andras är ett chefsbeteende helt enkelt mer smittsamt neråt i organisationen. Som chef räcker det därför inte att vara medveten om konsekvenserna av sitt egna beteende. Minst lika viktigt är att se till att det medarbetarna gör och säger får rätt konsekvenser.

På den här halvdagskursen varvas beteende- och ledarskapsteorier med aktuella chefshändelser från medierna, med ambitionen att belysa och ge verktyg för ett mer genomtänkt och kraftfullt ledarskap. Samt att visa på att chefers makt inte är vad den varit.

Innehåll

  • Grundläggande ledarskaps- och beteendeteorier
  • Olika typer av konsekvenser på arbetsplatsen
  • Chefens förebildsroll, beteende och förtroende
  • Leda medarbetarna genom konsekvenser
  • Chefers makt är inte vad den varit
  • Vikten att som chef ta hand om sig själv

 

Målgrupp

Leda genom konsekvenser vänder sig till dig som har chef- och ledaransvar samt till hr-personer med ansvar att stödja chefer. 

 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.

 

Kursledare

Vibeke Pålhaugen, läs mer om kursledaren här.

 

Datum

22 november 2018 12.00–16.00

 

Pris

2 950 SEK exklusive moms. För- eller eftermiddagsfika samt material ingår. Vi bjuder på lunchsallad, samt frukost vid förmiddagskurser.


Aktuella datum:

22 november 2018 12.00–16.00

Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Leda genom konsekvenser för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.