Leda personer med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer

– Att vårda och ta tillvara allas fulla potential

Psykisk ohälsa är en av arbetslivets främsta utmaningar där stort ansvar vilar på chefer. En del i lösningen är att chefer får kunskap och sanna insikter om stress- och utmattningsproblematik, om en god psykosocial arbetsmiljö och om hur personer med olika psykiatriska diagnoser eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – gärna kallat funktionsvariationer – fungerar. 

För som chef kommer du oundvikligen att leda personer som brottas med stress- och utmattnings- problematik, depression, ångest, bipolaritet eller som har någon form av neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism och adhd – idag eller i framtiden. Den svåra balansgången att å ena sidan vara förstående och stötta, men att också kunna tillrättalägga och ställa krav på arbetsprestation – är en sann chefsutmaning.

Medarbetare kan ha många och olika symptom och beteenden som kräver genomtänkta förut- sättningar utefter individuella behov, för att kunna prestera sitt bästa. Med mer kunskap blir det också lättare för oss chefer att förstå vad en medarbetares ibland oväntade beteende beror på, och att hantera situationer som uppstår.

På den här kursen får du en introduktion till stress- och utmattningsproblematik samt psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Du får också forskningsbaserade och beprövade pedagogiska verktyg för beteendepåverkan. Kursen leds av Magnus Adell som är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. 

 

Innehåll

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa

  • Stress, prestation och återhämtning Ohälsosam psykisk arbetsbelastning Utmattningsprocessen
  • Signaler på dålig psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö
  • Hur leda personer med stress- och utmattningsproblematik eller annan arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  • Beteenden och symptom som karak- täriserar depression, ångest, bipolaritet och neuropsykiatriska funktionsvaria- tioner som autism och ADHD
  • Hur leda medarbetare med psykisk ohälsa och olika typer av neuropsyk- iatriska funktionsvariationer 

Om att sätta gränser som chef

Hitta stöd och hjälp – för medarbetare och dig själv 

 

Kursens mål

Kursens mål är att du ska få:

  • kunskap och förståelse för hur du som chef kan förebygga och hantera arbetsrelaterad stress och en dålig psykosocial arbetsmiljö

  • kunskap och förståelse för diagnoserna depression, ångest och bipolaritet på jobbet kunskap och förståelse för neuropsykiatriska funktionsvariationer som ADHD och autism på jobbet

  • metoder och verktyg i ditt chef- och ledarskap för att leda personer som brottas med

  • stress- och utmattningsproblematik, depression, ångest, bipolaritet eller som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. 

 

Upplägg och metodik

1 dag 09.00–17.00

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta kursen till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del av pedagogiken. 

 

Målgrupp

Leda personer med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer vänder sig till dig med uppdraget att leda i rollen som chef, hr-person eller arbetsledare. 

 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.
 

Kursledare

Magnus Adell, läs mer om kursledaren här.
 

Datum

20 september 2018
4 december 2018 

 

Pris

5 900 SEK exklusive moms. I priset ingår utbildningsmaterial, lunch och fika.


Aktuella datum:
20 september 2018
4 december 2018
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Leda personer med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.

Leda personer med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer

Upplägg: 1 dagar 09.00–17.00

Pris: 5 900 SEK

Aktuella datum:
20 september 2018
4 december 2018
Våra utbildningar och nätverk

PROGRAM
KURSER
KORTKURSER
CHEFSNÄTVERK