Uppdrag: Leda utan att vara chef

– Verktyg javisst, men det finns två saker som är ännu viktigare

Uppdraget att leda kollegor utan att ha en formell chefsbefattning blir allt vanligare. Det är en mycket viktig men också knepig roll. För teamledare, projektledare, arbetsledare, processägare eller annan ledarroll utan formellt chefsmandat blir förmågan att leda helt avgörande.

Praktiska ledarskapsverktyg är nödvändiga, men det finns två andra saker som är ännu viktigare för att den som leder utan att vara chef ska lyckas med sitt uppdrag.

Under två decennier har vi jobbat, utvecklat och gett stöd till ledare som formellt inte är chefer. Vi bjuder in till frukostseminarium med önskan om att dela våra erfarenheter och lärdomar med dig som jobbar med HR, leder utan att vara chef eller som är chef för personer som leder utan formell chefsbefattning.

Vi tar upp frågor som:

  •  Att vara med men ändå inte.
  • Att få hjulen att rulla utan befogenheter och makt.
  • Att vara tydlig i en otydlig värld.

 

Varmt välkomna till en nyttig och innehållsrik frukost!

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn.

Föreläsare: Eva Söderlind

Eva är systemvetare med mer än 30 års erfarenhet av förändringsarbete som managementkonsult och chef. Tillsammans med Kristin Holmberg delade hon ledarskapet på Ericsson Business Consulting. År 2000 tilldelades de tillsammans priset Årets Chef, för deras förmåga att samspela och verka som en enhet i sitt ledarskap.

Eva arbetar sen 2001 med ledarskapsutveckling i form av utbildning, coachning och organisationsutveckling. Evas roll är som kursledare, rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare. Eva är kursledare för Chefshusets utbildningar Ny som chef, Utveckla ditt ledarskap, Chef för chefer och Leda utan att vara chef.

Eva och Vibeke som är Chefshusets grundare och tidigare vd på tidningen Chef har haft ett mycket nära samarbete sedan 2003, först i Chefs regi och sedan 2011 under Chefshusets tak.


Välkommen på frukost

– En serie i fyra fristående avsnitt

Under femton år har vi haft förmånen att få utveckla och ge stöd till chefer och ledare på alla nivåer, och från alla typer av verksamheter. I tiotusentals timmar har vi grottat ner oss i de senaste rönen och Sveriges chefers vardag, förutsättningar och tillvaro. Och vi tänker att vi har erfarenheter, insikter och åsikter som kan vara av nytta för såväl chefer som för HR.

Under hösten bjuder vi därför in till fyra frukostseminarier med en röd tråd, samtidigt som varje seminarium också står på egna ben. Tre seminarier har fokus på tillvaron, utmaningarna och fallgroparna för de tre huvudstegen i chefstrappan; leda utan att vara chef, första chefsuppdraget och erfaren chef. Det fjärde seminariet tar utgångspunkt i kända chefshändelser omskrivna i medierna. Ämnet är allmängiltigt för alla steg i chefstrappan, nämligen att allt chefer gör eller inte gör får en konsekvens i organisationen. Och att chefer får de medarbetare de förtjänar!

Uppdrag: Leda utan att vara chef

– Verktyg javisst, men det finns två saker som är ännu viktigare
5 september 2017

Uppdrag: Nybliven chef

– Fast i specialistrollen och ihärdigt strävande efter att göra alla nöjda 
17 oktober 2017

Uppdrag: Erfaren chef

– Bortglömda behov och mer ensam
5 december 2017

Lärdomar från kända och mindre kända chefer

– Allt chefer gör eller inte gör får konsekvenser
14 november 2017


Aktuella datum:
Frukostseminariet den 5 september 2017 blev en stor framgång, och nytt datum våren 2018 kommer!
Anmäl dig här

Undrar du om seminariet är rätt för dig eller du har andra funderingar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Chefsexpress – 60–90 minuters snabb och fokuserad chefsutveckling.

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna lösa uppgifter på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Om Frukostseminariet

Aktuella datum:
Frukostseminariet den 5 september 2017 blev en stor framgång, och nytt datum våren 2018 kommer!

Tid: 08.00–09.00. Frukost serveras från kl 07.30


Plats: Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm


Pris: Föreläsning och frukost är kostnadsfritt för Chefshusets nyhetsbrevsprenumeranter.

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn!Höstens frukostseminarier på Chefshuset