Uppdrag: Nybliven chef

– Fast i specialistrollen och ihärdigt strävande efter att göra alla nöjda

Det största klivet i en chefskarriär är det första; från medarbetare till chef. För några tar steget in i chefsrollen 6–12 månader, medan andra spenderar hela sin chefskarriär hängande halvvägs upp på första trappsteget.

Ofta kan hr-personer känna en frustration över chefer som fastnar i specialist- och medarbetarrollen och inte kliver in i chefsuppdraget på riktigt. Lika vanligt är det att nyblivna chefer känner sig otillräckliga och osäkra i sina nya uppdrag. Och det finns ett samband.

Under femton års tid har vi spenderat en stor del av vår arbetstid tillsammans med tusentals nyblivna chefer från alla typer av verksamheter. Nu bjuder vi in till frukostseminarium med önskan om att dela våra erfarenheter och lärdomar med dig som jobbar med HR, är nybliven chef eller som är chef för chefer som är nya i sina uppdrag.

Under frukostseminariet berättar vi om nyblivna chefer som hänger på första trappsteget, och vad som kännetecknar de som lyckas baxa sig upp redo för nästa kliv.

Vi tar upp frågor som:

  • Vad gör nyblivna chefer på dagarna? Och vad blir inte gjort?
  • Vilket uppdrag anser sig den nyblivna chefen ha fått?
  • Vem får den nyblivna chefens odelade uppmärksamhet?
  • Vilka är den nyblivna chefens vanligaste misstag?
  • Varför funderar så många chefer på att lämna chefsuppdraget?

Varmt välkomna till en lätt, nyttig och innehållsrik frukost!

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn.

Föreläsare: Vibeke Pålhaugen och Eva Söderlind

Vibeke  är civilekonom med ett förflutet inom finanssektorn och som strategikonsult. Åren 2003 till 2011 arbetade Vibeke på företaget Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. Kärnan i verksamheten var Tidningen Chef. Under sin tid på Chef byggde Vibeke bland annat upp en chefsutbildnings- och nätverksverksamhet från grunden, liksom olika chefs- och ledarskapsevenemang.

I april 2011 startade Vibeke den egna verksamheten Chefshuset där ambitionen är att på olika sätt höja chefers välmående och prestationsförmåga. Verksamheten förenar det stora engagemanget och den djupa övertygelsen om att goda ledare är lösningen på allt.

Vibeke har mer än tjugo års erfarenhet som chef, rådgivare, föreläsare och kursledare inom chef- och ledarskap samt strategi- och affärsutveckling. Vibekes roll idag förutom att driva och utveckla Chefshuset är som rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Eva är systemvetare med mer än 30 års erfarenhet av förändringsarbete som managementkonsult och chef. Tillsammans med Kristin Holmberg delade hon ledarskapet på Ericsson Business Consulting. År 2000 tilldelades de tillsammans priset Årets Chef, för deras förmåga att samspela och verka som en enhet i sitt ledarskap.

Eva arbetar sen 2001 med ledarskapsutveckling i form av utbildning, coachning och organisationsutveckling. Evas roll är som kursledare, rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare. Eva är kursledare för Chefshusets utbildningar Ny som chef, Utveckla ditt ledarskap, Chef för chefer och Leda utan att vara chef.

Eva och Vibeke har haft ett mycket nära samarbete sedan 2003, först i Chefs regi och sedan 2011 under Chefshusets tak.


Välkommen på frukost

– En serie i fyra fristående avsnitt

Under femton år har vi haft förmånen att få utveckla och ge stöd till chefer och ledare på alla nivåer, och från alla typer av verksamheter. I tiotusentals timmar har vi grottat ner oss i de senaste rönen och Sveriges chefers vardag, förutsättningar och tillvaro. Och vi tänker att vi har erfarenheter, insikter och åsikter som kan vara av nytta för såväl chefer som för HR.

Under hösten bjuder vi därför in till fyra frukostseminarier med en röd tråd, samtidigt som varje seminarium också står på egna ben. Tre seminarier har fokus på tillvaron, utmaningarna och fallgroparna för de tre huvudstegen i chefstrappan; leda utan att vara chef, första chefsuppdraget och erfaren chef. Det fjärde seminariet tar utgångspunkt i kända chefshändelser omskrivna i medierna. Ämnet är allmängiltigt för alla steg i chefstrappan, nämligen att allt chefer gör eller inte gör får en konsekvens i organisationen. Och att chefer får de medarbetare de förtjänar!

Uppdrag: Leda utan att vara chef

– Verktyg javisst, men det finns två saker som är ännu viktigare
5 september 2017

Uppdrag: Nybliven chef

– Fast i specialistrollen och ihärdigt strävande efter att göra alla nöjda 
17 oktober 2017

Uppdrag: Erfaren chef

– Bortglömda behov och mer ensam
5 december 2017

Lärdomar från kända och mindre kända chefer

– Allt chefer gör eller inte gör får konsekvenser
14 november 2017


Aktuella datum:
17 oktober 2017
Anmäl dig här

Undrar du om seminariet är rätt för dig eller du har andra funderingar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Chefsexpress – 60–90 minuters snabb och fokuserad chefsutveckling.

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna lösa uppgifter på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Om Frukostseminariet

Aktuella datum:
17 oktober 2017

Tid: 08.00–09.00. Frukost serveras från kl 07.30


Plats: Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm


Pris: Föreläsning och frukost är kostnadsfritt för Chefshusets nyhetsbrevsprenumeranter.

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn!Höstens frukostseminarier på Chefshuset