Kommer chefer vara bäst lämpade att rekrytera sina medarbetare även i framtiden?

Chefers rekryteringsarbete genomgår för tillfälle en smärre revolution. Allt fler verksamheter använder idag robotar till att genomföra intervjuer online, och även andra former av AI-”avläsningar” för att bedöma och selektera kandidater.

Det finns exempelvis verktyg som scannar kandidaters inlägg i sociala medier och deras ansiktsuttryck och tonläge under onlineintervjuer, för att utifrån det avgöra personlighetsdrag och lämplighet för jobbet.

Utifrån omfattningen av automatiserade bedömningar i rekryteringsarbetet är det rimligt att fråga sig om eventuella felaktiga algoritmer kan göra större skada än oneutrala chefer och hr-chefer. Och om de är etiskt lämpliga.

The Washington Post har gjort en 9 minuters nyhetsfilm på temat. Den är lärorik och ger grund till eftertanke för alla chefer med ansvaret att rekrytera.


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

 Foto: Africa Studio

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

11 06

Utmattningssyndrom är numera alltid jobbets fel

Av Vibeke Pålhaugen

Världshälsoorganisationen (WHO) skapade rubriker när de sista veckan i maj offentliggjorde om att utbrändhet numera officiellt ska klassificeras som arbetsplatsrelaterad och en uppenbar… Fortsätt att läsa->

04 06

Jobbrelationer – dämpa din irritation, besvikelse och stress

Av Vibeke Pålhaugen

Relationer på jobbet – till medarbetare, chefskollegor och högre chefer – är för väldigt många chefer en källa till glädje, men också till… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen