Chefens svåra samtal

– Väl förberedd inför samtalen med svåra och jobbiga innehåll

Det är besvärliga tider nu för såväl chefer som medarbetare på de flesta arbetsplatser, och det kommer behöva genomföras många samtal med tunga besked under en tid framöver. Oavsett om det handlar om uppsägning, permittering, omplacering eller andra svåra prioriteringar är det av stor vikt att du som chef får metoder, verktyg och insikter att genomföra de jobbiga samtalen på ett respektfullt och tydligt sätt – som inte förvärrar situationen för vare sig medarbetare, verksamheten eller dig som chef.

På den här kursen får du kunskap om hur du som chef kan förbereda, genomföra och följa upp de svåra samtalen på bästa möjliga sätt. Kursen har även stort fokus på diskussion och praktisk övning kring konkreta samtalssituationer med svårt och jobbigt innehåll. Syfte är att höja din samtalskompetens samt att ge dig större trygghet och lugn inför uppgiften att genomföra det som för båda parter är ett besvärligt samtal. 

Innehåll

 • Chefsansvaret att lösa problem och vara tydlig
 • Samtal som ger resultat – en enkel beteendepsykologisk modell
 • Förberedelser inför de svåra samtalen
  • Koll på fakta 
  • Syfte och budskap 
  • Olika sätt som budskapet kan komma att tas emot på
  • Hur få igång en dialog och kolla om budskapet har landat 
  • Samtalets inledning och avslutning
  • Val av tid och plats
 • Att som chef hantera och bemöta känsloyttringar
 • Att hantera sina egna känslor professionellt
 • En trestegsmodell för svåra samtal
 • Diskussion om och konkret träning i svåra samtal från chefsvardagen.


Kursens mål

Kursens mål är att du som chef eller ledare ska få

 • förståelse för vikten av att vara en tydlig chef och synnerligen så i svåra tider
 • grundläggande förståelse för vad det är som styr människors beteenden och känsloreaktioner
 • kunskap, verktyg och modeller för svåra samtal 
 • grundläggande förståelse för hur du förbereder, lägger upp, genomför och följer upp svåra samtal
 • diskutera och praktisk träning i svåra samtalssituationer.​


Upplägg och metodik

1 dag 09.00–17.00.

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta kursen till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del av pedagogiken. Kursledarens egna långa chefserfarenhet är en viktig tillgång i kursen. 


Målgrupp

Chefens svåra samtal vänder sig till dig som har chef- eller ledaransvar, samt till hr-personer med ansvar att stödja chefer. Under pågående Coronakris kommer vi tillämpa max 8 deltagare per kurstillfälle.


Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.
 

Datum

8 december 2020

 

Kursledare

Chefshuset kursledare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, och de har dessutom själva långa erfarenheter som chefer.

Programledare för Chefens svåra samtal är Vibeke Pålhaugen. Vibeke har arbetat chef- och ledarutveckling i mer än 25 år och hon har dessutom själv lång erfarenhet som chef, läs mer här.

 

Pris

6 100 SEK exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.


Aktuella datum:

25 september 2020
8 december 2020

Anmäl dig här

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Chefens svåra samtal för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss. Kontakta oss så berättar vi mer.

I svåra och oroliga tider ökar chefers behov av stöd. Genom coachning/rådgivning individuellt eller i grupp erbjuder vi chefer bollplank och vägledning i hur att hantera konkreta situationer i chefsvardagen.

Chefens svåra samtal

Upplägg: 1 dag 09.00–17.00

Pris: 6 100 SEK

Aktuella datum:
​8 december 2020


Som chef eller arbetsledare har ditt behov av stöd, ny kunskap och erfarenhetsutbyte aldrig varit större än just nu. Men på grund av sjukdom, karantän, stängda skolor eller förskolor, restriktioner från arbetsgivaren eller andra skäl kan du när som helst få förhinder. Låt inte det hindra dig från att planera in det stöd och den utveckling du behöver.

Givet den enormt stora osäkerhet som Corona medför för chefer och arbetsledare både på kort och lång sikt erbjuder Chefshuset från och med den 1 mars 2020 kostnadsfri om- och avbokning fram till dagen innan kursstart för alla nya kursbokningar.

Vid förhinder är vår förhoppning självklart att du bokar om dig till ett senare kurstillfälle, men möjligheten att boka av erbjuds också. Beslutet är ditt.

Våra öppna utbildningar

PROGRAM
KURSER
KORTKURSER