Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsutbildningar, föreläsningar, grupphandledning och nätverk – men också coachning, ledningsgruppsutveckling och konsultation inom chef- och ledarskap, strategiarbete och målstyrning. Träning och konferensmöjligheter finns också under vårt tak.

Aktuellt

Utbildningar

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av både chef- och ledarutbildningar. Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik chefsfråga. Dagar eller timmar. Nu eller senare. Omedelbart eller över tid. Vi anser att alla chefer ska få stöd, inspiration och utveckling utifrån sina individuella förutsättningar.

Företagsinternt

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans får utbildning eller stöd har sina fördelar. Upplägg och innehåll kan anpassas till verksamhetens och chefernas behov och förutsättningar, värdefullt erfarenhetsutbyte sker, chefernas gemenskap stärks och chef- och ledarskapet blir mer sammanhållande.

Coach & rådgivare

Det finns ofta lägen där en chef eller chefsgrupp behöver bollplank, vägledning eller annat stöd. Det kan handla om en specifik arbetsuppgift eller krävande situation eller om att utvecklas som individ eller grupp.

Frukostseminarier

Under hösten bjuder vi in till fyra frukostseminarier med en röd tråd, samtidigt som varje seminarium också står på egna ben. Tre seminarier har fokus på tillvaron och fallgroparna för de tre huvudstegen i chefstrappan. Det fjärde tar utgångspunkt i kända chefshändelser omskrivna i medierna.

Senaste blogg

Ovanligt sent kommer nu tecken på att den usla chefen får betala

Det har varit ett alldeles bedrövligt år. För mig som har som jobb att sälja in idén om att dåligt ledarskap inte lönar sig, har Donald Trumps übermediala presidenttid varit förtvivlande.

Oavsett modest förmåga och politiska åsikter…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder