Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsutbildningar, föreläsningar, grupphandledning och nätverk – men också coachning, ledningsgruppsutveckling och konsultation inom chef- och ledarskap, strategiarbete och målstyrning. Träning och konferensmöjligheter finns också under vårt tak.

Aktuellt

Utbildningar

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av både chef- och ledarutbildningar. Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik chefsfråga. Dagar eller timmar. Nu eller senare. Omedelbart eller över tid. Vi anser att alla chefer ska få stöd, inspiration och utveckling utifrån sina individuella förutsättningar.

Chefsnätverk

Chefer ställs ständigt inför krävande utmaningar och många önskar att de hade någon att ventilera och diskutera dina konkreta chef- och ledarskapsfrågor med. Chefshuset erbjuder nätverk för chefer som vill lyfta såväl sig själva som sin verksamhet genom att bolla idéer och utbyta erfarenheter med jämlika chefer.

Företagsinternt

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans får utbildning eller stöd har sina fördelar. Upplägg och innehåll kan anpassas till verksamhetens och chefernas behov och förutsättningar, värdefullt erfarenhetsutbyte sker, chefernas gemenskap stärks och chef- och ledarskapet blir mer sammanhållande.

Coach & rådgivare

Det finns ofta lägen där en chef eller chefsgrupp behöver bollplank, vägledning eller annat stöd. Det kan handla om en specifik arbetsuppgift eller krävande situation eller om att utvecklas som individ eller grupp.

Senaste blogg

Fyra chefer avslöjar sin oförmåga att ta ansvar

Hur många gångar de senaste veckorna har jag inte tänkt; ”Det här är inte sant!?”. Att följa nyheterna har lämnat känslan av att vara fången i en dålig Norgehistoria utan slut. #metoo drabbade inte det norska arbetslivet lika snabbt…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder