Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsstöd och -rådgivning i grupp och individuellt, ledningsgruppsstöd, chef- och ledarskapsutbildningar samt föreläsningar. Chefshusets veckovisa nyhetsbrev och Vibekes aktuella blogg läses av tusentals chefer och ledare varje vecka.
Coachning, handledning, rådgivning samt interna föreläsningar, kurser och utbildningsprogram genomför vi också digitalt om önskvärt.

Aktuellt

Öppna utbildningar

Oavsett begåvning är ingen född till att bli en bra chef – som i alla yrkesroller förutsätter chefsrollen att du måste lära dig jobbet. Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av öppna chef- och ledarutbildningar till chefer och ledare på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Chefsstöd – grupp

Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är grupphandledning och -rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Chefsstöd – individuellt

Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är individuell coachning och rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Veckans ledarnytt

När jaget är bättre än laget – och mötena blir färre I den mötesintensiva chefsvardagen tycks det vara en etablerad sanning att flera hjärnor alltid är bättre än en.

Senaste blogg

Att folk är rädda för henne behöver inte betyda att hon är en hemsk chef

Upprörd eller förbluffad – jag vet egentligen inte vilket. Men Är-Magdalena-Andersson-duglig-som-ny-partiledare-för-Socialdemokraterna-diskussionen provocerar mig.

Trots journalisternas garanterat ihärdiga sökningar tycks de inte kunna uppdriva en enda…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder