• darkblurbg
  Föreläsningar – Chefsexpress
  60-90-minuters inspiration och omedelbar chefsnytta
 • darkblurbg
  Ny som chef
  Ingen är född till att bli en bra chef
 • darkblurbg
  Chef för chefer
  Det indirekta ledarskapet, en ny chefstillvaro
 • darkblurbg
  Leda utan att vara chef
  En allt vanligare och knepig ledarroll
Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsstöd och -rådgivning i grupp och individuellt, ledningsgruppsstöd, chef- och ledarskapsutbildningar samt föreläsningar. Chefshusets veckovisa nyhetsbrev och Vibekes aktuella blogg läses av tusentals chefer och ledare varje vecka.

CHEFSUTVECKLING OCH -STÖD HELT ENLIGT FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER
För dig som chef eller arbetsledare har behovet av stöd, ny kunskap och erfarenhetsutbyte aldrig varit större i modern tid – än just nu. Och coronapandemin behöver inte vara ett hinder.

Chefshusets öppna kurser och utbildningar genomförs helt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deltagargrupperna består av högst 8­–16 personer, vi har stora och rymliga lokaler och det finns rikligt med handsprit samt möjlighet att tvätta händerna i nära anslutning till konferensrummen.

Coachning, handledning, rådgivning samt interna föreläsningar, kurser och utbildningsprogram genomför vi också digitalt om önskvärt.

Aktuellt

Chefsstöd under krisen, individuellt

I svåra och oroliga tider ökar chefers behov av stöd. Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är individuell coachning och rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Chefsstöd under krisen, grupp

I svåra och oroliga tider ökar chefers behov av stöd. Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är grupphandledning och -rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Öppna utbildningar

Oavsett begåvning är ingen född till att bli en bra chef – som i alla yrkesroller förutsätter chefsrollen att du måste lära dig jobbet. Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av öppna chef- och ledarutbildningar till chefer och ledare på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Veckans ledarnytt

Pendeln har svängt – chefer (och medarbetare) blir alltmer maktlösa och överkontrollerade Redan under 1930-talet inleddes ett mer vidsynt managementideal när forskare och företagsledare så sakteligen började överge Taylorismen – vars grundpelare var byggda på detaljstyrning och brist på tillit, och en tanke om att de anställda var maskiner som skulle utföra arbetet efter exakta instruktioner.

Senaste blogg

Den snörvlande och oersättliga chefen

Det har funnits särskilda lägen och omständigheter då det varit rimligt för oss chefer att peta i oss en Alvedon och ta oss till jobbet trots att vi varit sjuka eller krassliga. Med coronan har emellertid tröskeln för sådant beteende höjts mer än…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder