Chefer kan ha stort positivt inflytande på den skenande ungdomskriminaliteten och -psykiska ohälsan

Som chefer och arbetsgivare är vi väl medvetna om att arbetsmiljön inte bara påverkar jobbprestationen, men även medarbetarnas psykiska (och fysiska) välmående utanför arbetstid. Men ny långtidsforskning från USA visar att föräldrars arbetsmiljö också påverkar barnen de har hemma. 

Fynden är tydliga; att anställda, oavsett kön, med mer autonomi och flexibilitet i arbetet samt stödjande chefer och kollegor visar mer engagemang och värme i interaktionen med sina barn. Att barn som under de första levnadsåren växer upp med hängivna och hjärtliga föräldrar har färre beteendeproblem samt bättre sociala förmågor och akademiska resultat vet man sen flertalet tidigare forskningsstudier.

Detta belyser hur vi chefer kan göra större samhällsnytta (alternativt skada) än vi kanske trott. Att investera i en god arbetsmiljö är alltså inte bara till godo för anställda och verksamhet idag, det är också en investering i våra framtida generationer. Det behöver inte handla om att alla ska ha flexibla arbetstider och jobba när de vill. Det kan räcka med signaler som en omtänksam gest eller flexibilitet i en svår stund för att verkligen visa att du som chef respekterar medarbetaren och värdesätter det arbete som utförs. 

För mer om studien och konkreta exempel läs Harvard Business Review-artiklen ”How a Parent’s Experience at Work Impacts Their Kids”.

 


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje vecka Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: © Ananass

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

04 12

Sex vinster av att vara dig själv som chef

Av Vibeke Pålhaugen

Autentisk. Den globala ordboksjätten Merriam-Webster har sett en stor ökning av sökningar på ordet, och korat det till Årets ord 2023. I en värld där det aldrig… Fortsätt att läsa->

17 11

Chefssekreteraren på väg tillbaka

Av Vibeke Pålhaugen

Som bekant för alla chefer har den administrativa bördan generellt ökat i svenskt arbetsliv under de senaste 20 åren. Vi planerar, skriver policyer, utvärderar, dokumenterar,… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen