• Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 10/13 2019 kl 12:33 -

Vi lär oss fel saker vid fel tillfällen

Våra verksamheter spenderar hundratals miljarder på chefers och medarbetares kompetensutveckling, men de flesta cheferna är missnöjda med avkastningen. Endast 12 procent av alla anställda använder sina nya kunskaper i jobbet och 70 procent anser att de ändå… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 10/06 2019 kl 12:50 -

Låt folk jobba och kasta inte bort tiden på teambuilding

Syftet med teambuildingaktiviteter är att kollegor ska komma varandra närmare. Mer sammansvetsade ska samarbetet fungera bättre, arbetsglädjen höjas och produktiviteten lyftas. Olyckligtvis är emellertid utfallet ofta det motsatta. Forskning visar att de flesta teambuildingaktiviteterna… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 09/29 2019 kl 10:47 -

Coacha en medarbetare att ta sig an en förändring

Det kan handla om att byta jobb, lära sig något nytt, förbättra en relation eller bryta en dålig vana. Förändring är lika svårt som det är nödvändigt i dagens arbetsliv, och för dig som chef är det viktigaste jobbet att hjälpa… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 09/15 2019 kl 12:20 -

År 2019 är chefsutmaningen att få teamet att samverka mindre

År 2019 är status den att samtidigt som vi löste problemet med för lite samarbete/interaktion skapade vi annat; nämligen för mycket av exakt samma sak, och för lite av individuellt arbete i lugn och ro. Tiden vi interagerar med andra under arbetstid har ökat… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 09/15 2019 kl 12:01 -

Ledningsbeslut du inte tror på och dina medarbetare inte kommer gilla

Mick Jaggers devis ”You can’t always get what you want” beskriver alla mellanchefers vardag, men i vissa situationer är det svårare att gilla läget än i andra. Ett sådant tillfälle är när högre chefer fattar beslut som du inte stödjer… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 09/10 2019 kl 08:31 -

Chefers smittsamma kompetensbrist

Kompetensbrist är ett stort globalt problem inom många yrken, och chef är ett av de där det råder störst kompetensgap på arbetsmarknaden. Generellt har chefer idag större kompetensluckor än medarbetarna de leder, vilket enligt forskning är den främsta… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 09/03 2019 kl 09:28 -

Chefers främsta uppdragsgivare är inte längre ägarna

De senaste 40 åren har chefers uppdrag varit att tjäna en enda intressent; aktionärerna, enligt Nobelprisvinnaren Milton Friedmans doktrin att verksamheters syfte är att maximera aktionärsavkastningen.

"There is one and only one social responsibility of business… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 08/26 2019 kl 02:29 -

Utvecklingssamtal är i bästa fall meningslösa för de flesta

Chefer avskyr utvecklingssamtalen och medarbetarna ogillar företeelsen med ännu större intensitet. Ändå sitter vi där mitt emot varandra – chef och medarbetare, 1–2 gånger per år – och genomlider ett samtal som ingen i rummet anser sig ha… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 08/19 2019 kl 04:17 -

8 steg mot att (våga) delegera mera

Ökad produktivitet, motivation och ansvarstagande är de oomtvistliga fördelar som verksamheter upplever när cheferna är bra på att delegera. Ett extra plus är att delegering också är väldigt gynnsamt för chefers och medarbetares välmående.

Fortsätt att läsa->

 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 08/12 2019 kl 10:22 -

Att leda förändring, med förändringströtta medarbetare

Förändringsledning var tidigare något som chefer behövde tillämpa någon gång vartannat år. I dagens ledarskap är det en vardagssyssla, eftersom chefsuppdraget i mångt och mycket handlar om att just förändra. Hela tiden, i det stora och… Fortsätt att läsa->


Mest läst

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen