• Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 05/08 2023 kl 02:40 -

Värst drabbade av informationsbördan är chefer

Vi är alla bekanta med begreppet och företeelsen information overload. Informationsöverbelastning är vår chefsvardag, men enligt vetenskapen på bekostnad av välmående och tillhörande produktivitet. 

Informationsvolymen brukar… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 04/14 2023 kl 12:52 -

Lyckas i förändringsarbete genom att fokusera mer på det som inte ska ändras

Att driva igenom förändring är ofta en rejäl chefsutmaning som långt ifrån alltid slutar med framgång. Nya studier visar att mer fokus på det som inte ska ändras ökar chanserna till att förändringsarbetet lyckas.

Forskarna… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 04/04 2023 kl 10:39 -

Fem sätt att hejda mellanchefens stegrande ångest och depression

Chefsuppdraget har under de senaste åren blivit avsevärt mycket mer krävande, och mellancheferna kan vara de som har fått det allra tuffast. Ångest och depression ökar i takt med kraven. Det visar forskning från Columbia University. 

Det är mellanchefernas… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 03/28 2023 kl 10:41 -

Hur ska man leda i en vildsint aggressiv samtid?

Nästan alla chefer idag, oavsett bransch, behöver hantera vildsinta intressenter så som medarbetare, kunder och allmänheten i stort. Självklart har chefer historiskt sett också behövt handskas med aggressivitet och missnöje, men det unika i vår tid –… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 02/10 2023 kl 11:32 -

Chefstrenden vi gör klokt i att stoppa

Massuppsägningar som fenomen skapades av industrikoncerner under 1800-talet, för att hantera säsongsväxlingar och konjunkturnedgångar. Men redan i slutet av samma århundrade hade effektivitetstappet som följde dessa ständiga uppsägningar och nyanställningar… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 02/03 2023 kl 03:23 -

Chefer kan ha stort positivt inflytande på den skenande ungdomskriminaliteten och -psykiska ohälsan

Som chefer och arbetsgivare är vi väl medvetna om att arbetsmiljön inte bara påverkar jobbprestationen, men även medarbetarnas psykiska (och fysiska) välmående utanför arbetstid. Men ny långtidsforskning från USA visar att föräldrars… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 01/27 2023 kl 12:43 -

Chefer behöver inte erbjuda meningslösa jobb

Medarbetare som frågar sig själva varför de överhuvudtaget gör det jobb de gör, kan omöjligt prestera sitt bästa. Men när vi upplever att det vi gör är vettigt och meningsfullt ökar jobbprestationen med omkring 35 procent, enligt studier.… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 01/20 2023 kl 05:28 -

Passivt aggressiva jobbtrender på frammarsch

2021 var en av pandemins konsekvenser att rekordmånga människor sa upp sig från jobbet eller funderade på att göra det. Jobbtrenden fick namnet ”the Great Resignation”. Hösten 2022 kom en ny, mer passivt aggressiv jobbtrend – Quiet QuittingFortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 10/03 2022 kl 10:45 -

Ingen trivs bäst i öppna (kontors)landskap

Oscar Wilde ska ha sagt att “God, in creating man, somewhat overestimated his ability”. De högsta chefernas orubbliga och ovetenskapliga vurm för det öppna kontorslandskapet är (ytterligare ett) bevis för att Wilde hade rätt.

Trots att ett tiotal års… Fortsätt att läsa->


 • Av Vibeke Pålhaugen
 • Skriven 09/14 2022 kl 12:39 -

Låt inte cynikerna ta över på jobbet

Många organisationer tyngds av cynism – det vill säga en övertygelse om att kollegor är själviska, giriga och oärliga. Sådana organisationer har ofta en engagemangs- och innovationsdödande kultur präglad av misstro, tävling och ett vi-och-dom-tänk.… Fortsätt att läsa->


Mest läst

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen