Individuell coachning/rådgivning

Bollplank, men också konkret vägledning

Det finns lägen där du som chef kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer på jobbet eller för att komma vidare i din utveckling som chef och ledare.

Genom individuell coaching ges du möjlighet att helt och fullt fokusera på dina egna utmaningar och utvecklingsbehov, med syfte att ge resultathöjande effekter för din verksamhet. Det handlar både om att utgå från dina förutsättningar och fulla potential, men också om att hantera olika typer av situationer på arbetsplatsen.

Chefshusets coacher är dina samtalspartners där fokus är på att analysera och reflektera, samt att du ska bestämma dig för vad du vill göra, när och hur. Coachingsprocessen har alltid ett mål, och det ingår i coachens roll att följa upp de beslut du tar på resan mot målet.

För Chefshuset handlar coachning av chefer ofta om att identifiera, stärka eller skapa nya strategier, strukturer och beteenden. Några exempel på situationer där våra coacher kan vara till stor nytta är exempelvis när du önskar att

  • få en bättre överblick över chefsuppdraget samt hjälp att prioritera
  • lära dig hur du kan arbeta med målstyrning och uppföljning
  • förbättra din tydlighet och förmåga att entusiasmera arbetsgruppen
  • lösa en konflikt i din arbetsgrupp
  • få din arbetsgrupp att bli mer motiverad och ansvarstagande
  • planera för en bättre verksamhet
  • höja din egen effektivitet och prestation
  • genomdriva ett förändringsprojekt
  • få hjälp med organisationsförändringar och personalneddragningar.

 

Coach, men också rådgivare

Chefshuset erbjuder erfarna och kunniga samtalspartners som utmanar, stöder och vägleder. Unikt är det att alla Chefshusets coacher är mycket erfarna inom coachning, chef- och ledarutveckling samt verksamhetsutveckling. Dessutom har de långa erfarenheter som chefer.

I vårt arbete växlar vi därför mellan att vara coach och rådgivare beroende på chefens situation och frågeställning. Vi ger dig inga färdiga svar, men som coacher agerar vi samtalspartners med inriktning på analys och reflektion, samt vägleder dig att hitta lösningar utifrån situation och dina egna förutsättningar och behov. Som rådgivare delar vi i stor utsträckning med oss av våra egna erfarenheter, vårt affärskunnande och vår ledarskapskompetens. Vi ger dig konkreta råd och förslag kring hur, vad och när. Vi agerar inte konsulter som utför uppdraget åt dig – vi hjälper dig att se helheten och att strukturera, planera och genomföra arbetet på egen hand. Att bistå dig med användbara verktyg, metoder och modeller är en viktig del i vår roll som rådgivare.

Läs mer om våra coacher och rådgivare här.

 

Chefshusets coachningsprocess

Det är viktigt att coachen matchar dig och dina behov. Därför börjar processen med ett så kallat nollsamtal per telefon, tillsammans med den av våra coacher som du själv väljer ut eller som vi tror passar bäst för dig. Detta samtal är kostnadsfritt.

När du har hittat en passande coach förbinder du dig inte till ett visst antal träffar. Vi rekommenderar dock ett minimum av fem träffar för att säkra både din utveckling och resultatet för verksamheten. Därefter kommer du och din coach överens om en eventuell fortsättning.

Vi coachar vid personliga möten på vardera cirka 1½–2 timmar. Periodiciteten mellan tillfällena anpassas till dina behov och önskemål, men 2–4 veckor mellan varje möte brukar ge bäst effekt.

 

Pris

4 500 SEK exklusive moms per coachingtillfälle. Priset avser förberedelser, restid inom Stockholm, samtal och eventuell dokumentation.


Skicka en bokningsförfrågan med eventuellt önskemål om coach, så lämnar vi en offert och förslag om tid för nollsamtal.
Bokningsförfrågan

Vill du få hjälp att hitta en coach som passar dig och din situation eller har du frågor och funderingar? Lämna dina uppgifter så ringer vi gärna upp dig.
Kontakta mig

Chefsgrupper med hög grad av tillit och förmåga att leda verksamheten i samma riktning är kraftfulla.

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av välrenommerade öppna chef- och ledarutbildningar.

Om Individuell coachning/rådgivning

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Chefshuset erbjuder erfarna och kunniga samtalspartners som utmanar, stöder och vägleder. Vi växlar mellan att vara coacher och rådgivare beroende på situation och frågeställning.

Coach & rådgivare erbjudanden