Leda utan att vara chef

– För att kollegorna vill och inte för att de måste

Uppdraget att leda kollegor utan att ha en formell chefsbefattning blir allt vanligare. Det är en mycket viktig men inte helt enkel roll. Är du teamledare, projektledare, arbetsledare, processägare eller har du en annan ledarroll utan formellt chefsmandat så blir din förmåga att leda helt avgörande.

Att motivera och engagera kollegor som inte måste, att vilja göra ett bra jobb för dig kräver sitt. Men förmågan att också se och arbeta med dina övriga intressenter är avgörande för att du ska lyckas. Det kan vara din chef och andra personer i organisationen som du medvetet behöver förhålla dig till för att kunna utföra ditt jobb. Ledarrollen handlar mycket om att våga. Våga lämna gruppen, ta tag i konflikter, snacka om det som inte fungerar eller att stå på arbetsgivarens sida. Genom ny kunskap och tydlighet i uppdraget bygger du ditt mod som ledare på bästa sätt.

På den här kursen lär du dig att förstå ledarskapets grunder, skillnaden mellan ledarskap och chefskap och hur du bygger goda relationer. Du får praktiska ledarskapsverktyg som du omedelbart kan omsätta i vardagen. Genom ny kunskap och nya verktyg ger vi dig förutsättningarna för att lyckas med ditt uppdrag och att känna större trygghet i din roll.
 

Innehåll

 • Ledarskapets grunder.
 • Rollen och uppdraget: mitt ansvar, uppgifter och befogenheter.
 • Från en i gänget till att leda gruppen.
 • Kartläggning och genomgång av rollens intressenter: kollegor, chefer och andra personer i organisationen.
 • Att planera, följa upp och prioritera.
 • Effektiva ledningsverktyg för att motivera och engagera människor till att lösa uppgiften situationsanpassat i mötet med människor.
  • Kommunicera genomtänkt.
  • Coachande förhållningssätt.
  • Positiv och negativ feedback.
  • Konflikthantering.
  • Att leda förändring – förankra och få med dig gruppen.
    

Programmets mål

Programmets mål är att du ska få

 • ökad insikt och förståelse för rollen och uppdraget
 • ökad förståelse för konsten att motivera och skapa engagemang för uppgiften hos andra människor
 • kunskap och konkreta verktyg för att påverka och leda människor utan formellt chefsmandat.
   

Upplägg och metodik

2 dagar 09.00–17.00

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag ska du kunna omsätta programmet till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna som en viktig del av pedagogiken. Programledarnas egna långa chefs- och ledarerfarenheter är en viktig tillgång i kursen. 
 

Målgrupp

Leda utan att vara chef vänder sig till dig som har uppdraget att leda andra utan att formellt vara chef. Du är exempelvis projektledare, teamledare, arbetslagsledare, gruppledare, förändringsledare, processledare, samordnare, koordinator, funktionsansvarig, eller du har från och till rollen som ställföreträdande chef. 
 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.
 

Kursledare

Eva Söderlind, läs mer om kursledaren här.
 

Datum

24-25 januari 2019
10-11 april 2019
21-22 maj 2019
25-26 september 2019
21-22 november 2019

Pris

11 400 SEK exklusive moms. I priset ingår utbildningsmaterial, lunch och fika.


Aktuella datum:

24-25 januari 2019
10-11 april 2019
21-22 maj 2019
25-26 september 2019
21-22 november 2019
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Leda utan att vara chef för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.

Leda utan att vara chef

Upplägg: 2 dagar 09.00–17.00

Pris: 11 400 SEK

Aktuella datum:
24-25 januari 2019
10-11 april 2019
21-22 maj 2019
25-26 september 2019
21-22 november 2019
Våra öppna utbildningar

PROGRAM
KURSER
KORTKURSER