Interna utbildningar

Skräddarsydda upplägg – stor verksamhetsnytta

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans höjer sin chef- och ledarkompetens har sina starka fördelar. Upplägg och innehåll kan anpassas till verksamhetens och chefernas behov och förutsättningar, värdefullt åsikts- och erfarenhetsutbyte sker, chefernas gemenskap stärks och verksamhetens chef- och ledarskap blir mer sammanhållande. 

Chefshusets öppna program, kurser, kortkurser och föreläsningar erbjuds som interna utbildningar med eller utan anpassningar. Vi har också lång erfarenhet av att ta fram helt skräddarsydda upplägg där vi utgår från verksamhetens behov, förutsättningar och önskemål. 

 

Det goda chef- och ledarskapet

Det är vår övertygelse att goda ledare är lösningen på allt. Men vad är ett gott chef- och ledarskap? Vi anser att det bygger på tre M:

 • Medvetet chef- och ledarskap (leda och förstå mig själv).
 • Mogna medarbetare (leda medarbetare och chefer).
 • Målinriktad verksamhet (leda arbetet och leda verksamheten).

Dessa tre M går som en röd tråd genom alla Chefshusets utbildningar, men med växlande fokus och djup inom de olika områdena. 

 

Innehåll och upplägg

Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik chefsfråga. Dagar eller timmar. Nu eller senare. Omedelbart eller över tid. Vi anser att alla verksamheter, chefer och ledare ska få stöd, inspiration och utveckling utifrån sina specifika behov och förutsättningar. 

Exempel på efterfrågade interna utbildningar:

 • Ny som chef.
 • Utvecklingsprogram för erfarna chefer.
 • Chef för chefer – det indirekta ledarskapet.
 • Leda utan att vara chef.
 • Feedback och svåra samtal.
 • Leda med hjärnan i fokus – neuroledarskap.
 • Framgångsrika team.
 • Målstyrning – sätta mål och följa upp.

 

Fyra steg – så arbetar vi med interna utbildningar

Steg 1: Offertförslag

Offertförslag

Efter en inledande dialog med uppdragsgivaren tar vi fram ett första förslag på programinnehåll, syfte och frågeställningar samt arvode. Offertförslaget innehåller också relevanta referenser om önskvärt.

Datum och plats

Vi fastställer datum och plats. Datum bestäms i samråd mellan uppdragsgivaren och Chefshuset.

Interna utbildningar genomför vi på den plats som passar bäst för uppdragsgivaren. Våra kunder får alltid ett förmånligt erbjudande om att genomföra utbildningen i Chefshusets uppskattade, funktionella och personligt omhändertagande konferenslokaler på Nybrogatan 58 i Stockholm.


Steg 2: Vi tar fram utbildningen

Program, innehåll och upplägg

I syfte att uppnå bästa möjliga anpassning till kundens specifika situation och behov genomför vi samtal med utvalda personer hos uppdragsgivaren. Syftet är att anpassa utbildningens innehåll och genomförande med förståelse för verksamhetens och deltagarnas utmaningar, kultur och behov.

Efter genomförda samtal fastställer vi utbildningens innehåll och frågeställningar i samråd med uppdragsgivaren.

Arbetsmaterial

Under Chefshusets interna utbildningar får deltagarna alltid en specialanpassad arbetsbok innehållande allt utbildningsmaterial. Här finns även ordentligt utrymme för eget arbete och anteckningar. Denna bok tas nu fram, och materialet används flitigt av deltagarna såväl under, som efter utbildningsdagarna.


Steg 3: Vi genomför utbildningen

Kursledare

Chefshusets chef- och ledarutvecklare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, och de har dessutom själva långa erfarenheter som chefer. Flera av dem har belönats med prestigefyllda priser för sina chefskap.

Pedagogik och praktiskt genomförande

Kännetecknande för Chefshusets utbildningar är viljan att möta cheferna där de är. Att starta utvecklingsprocessen i deras verklighet, med deras kunskaper, erfarenheter och problemställningar.

Vi ger korta teoretiska föreläsningar för att visa på modeller, metoder, tekniker och strukturer som enkelt kan appliceras i den egna vardagen, kombinerat med tillfälle att hitta sin egna praktiska tillämpning. 

Reflektion enskilt, i mindre grupper och i stor grupp använder vi flitigt. Att tvingas formulera sina egna tankar högt, att lyssna till andras frågor, invändningar, tankar och erfarenheter i mindre eller större grupper är ett kraftfullt sätt att nå insikt både individuellt och på ett konceptuellt plan.

Action Reflection Learning är den pedagogiska modell som vi tillämpar i olika varianter. Inte sällan med skådespelare.

Våra deltagare får under hela utbildningen rikligt med återkoppling på sina tankar och problem från både kursledare och övriga deltagare. Det finns rika tillfällen under utbildningsdagarna, både vid undervisningstid och i pauser, för deltagarna att lyfta egna dilemman och få råd eller coachning av kursledarna.


Steg 4: Vi följer upp resultatet

För Chefshuset är det självklart att följa upp både hur uppdragsgivaren och deltagarna upplever utbildningens olika delar och helhet. Vi gör därför alltid en utvärdering som återrapporteras till kunden. 


Skicka en bokningsförfrågan med kursens inriktning, antalet deltagare och ungefärlig tidpunkt.
Bokningsförfrågan

Har du utbildningsidéer, önskemål eller frågor som du vill diskutera? Lämna dina uppgifter så ringer vi gärna upp dig.
Kontakta mig

Chefshuset erbjuder också föreläsningar Chefsexpress – 60–90 minuters snabb och fokuserad chefsutveckling.

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av välrenommerade öppna chef- och ledarutbildningar.

Om Interna utbildningar

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans får höja sin chef- och ledarskapskompetens ger de bästa förutsättningarna för stor verksamhetsnytta.

Intern chef- och ledarutveckling, skräddarsydd eller identisk med våra öppna kurser och utbildningar. Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik chefsfråga. Dagar eller timmar. Omedelbart eller över tid. Verksamhetens och chefernas behov styr.

Chefshuset har lång erfarenhet från interna chef- och ledarskapsutbildningar för chefer och ledare på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Företagsinterna erbjudanden