Ny som chef

– Lyckas i ditt nya uppdrag

Du går från att vara en i gruppen till att bli chef – antingen för dina tidigare kollegor eller i en ny verksamhet. Innan hade du ansvar för ditt eget arbete, men nu ska du även ansvara för en hel grupps prestationer och verksamhetens resultat. Förstå vilket stort kliv det är, in i en krävande roll som också har många tjusningar!

Oavsett begåvning är ingen född till att bli en bra chef. Som i vilken yrkesroll som helst förutsätter chefsrollen att du måste lära dig jobbet! Chefsresan har sina faser och de första åren handlar det främst om att du ska förstå din nya roll och vad uppdraget innebär. Du vill undvika att gå i de vanligaste fallgroparna, men också lära dig att snabbt kunna klättra upp igen de gånger du ändå oundvikligen faller.

Det var precis det här vi hade i åtanke då vi för snart femton år sedan tog fram den praktiska chefsutbildningen Ny som Chef. Under åren har tusentals nyblivna chefer gått vår mycket uppskattade utbildning och antagit sitt chefsuppdrag inte bara med ny kunskap och en gedigen verktygslåda, utan framför allt med en förståelse för uppdraget och den nya rollen.

Ny som chef som en grundläggande utbildning i chefsjobbet gynnar dig, men framför allt är det dina medarbetare och din arbetsgivare som tjänar på att de får den goda chef de förtjänar.

Programmet fokuserar på 

 • Chefsrollen – vad innebär det?
 • Chefsuppdraget – vad ingår?
 • Leda verksamheten – hur gör jag?
 • Leda medarbetarna – hur gör jag?
   

Innehåll

Chefsrollen och -uppdraget

 • Det goda chefskapet.
 • Steget in i chefsrollen.
 • Chefens första 90 dagar.
 • Min roll som chef: ansvar, uppgifter och befogenheter.
 • Chefens alla intressenter.
 • Chefens perspektiv – framtid och dåtid.
 • Chefens alla uppgifter – många bollar i luften.
 • Chefskalendariet: året, månaden och veckan.
 • Arbeta effektivt.
 • Prioritera och delegera rätt saker.
 • Att sätta gränser.
 • Att hitta stöd, hjälp och nätverk.
 • Din egen handlingsplan.

 

Att leda en verksamhet

 • Visioner och strategier för din tydlighet som chef.
 • Mål- och budgetarbete.
 • Uppföljning och rapportering.
 • Ledningsgruppsarbete.
 • Att driva förändringar.
 • Arbetsrätt för chefer.

 

Att leda medarbetare

 • Chefens svåra samtal: teori och praktisk träning.
 • Utvecklingssamtal.
 • Sätta lön.
 • Motivera och belöna.
 • Rekrytering.
 • Att leda hälsosamt.
 • Chefens arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar.
 • Kommunicera som chef.

 

Programmets mål

Programmets mål är att du ska få 

 • insikt och förståelse för chefsrollen och -uppdraget
 • kunskap och verktyg i att leda en verksamhet
 • kunskap och verktyg i att leda medarbetare.

 

Upplägg och metodik

3+3 dagar 09.00–17.00.

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta programmet till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del av pedagogiken.

Programledarnas egna långa chefserfarenheter är en viktig tillgång i programmet. De två programtillfällena med cirka en månads mellanrum ger dig möjlighet att träna och tillämpa din nya lärdom, för att sedan få diskutera dina erfarenheter samt få feedback och fördjupning under det andra programtillfället.

 

Målgrupp

Ny som chef är för dig som har varit chef i 0–2 år. Det innebär att du har arbetat som chef en tid, du har precis tillträtt i uppdraget eller du ska ta steget in i chefsrollen inom en snar framtid.
Max 16 deltagare.

 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.

 

Kursledare

Eva Söderlind, läs mer om kursledaren här.
 

Datum

5-7 februari + 13-15 mars 2019
4-6 mars + 3-5 april 2019
14-16 maj + 12-14 juni 2019
3-5 september + 9-11 oktober 2019
15-17 oktober + 13-15 november 2019
5-7 november + 10-12 december 2019

Pris

36 000 SEK exklusive moms. I priset ingår utbildningsmaterial, lunch och fika.


Aktuella datum:

5-7 februari + 13-15 mars 2019
4-6 mars + 3-5 april 2019
14-16 maj + 12-14 juni 2019
3-5 september + 9-11 oktober 2019
15-17 oktober + 13-15 november 2019
5-7 november + 10-12 december 2019
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Ny som chef för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.

Ny som chef

Upplägg: 3+3 dagar

Pris: 36 000 SEK

Aktuella datum:
5-7 februari + 13-15 mars 2019
4-6 mars + 3-5 april 2019
14-16 maj + 12-14 juni 2019
3-5 september + 9-11 oktober 2019
15-17 oktober + 13-15 november 2019
5-7 november + 10-12 december 2019Våra öppna utbildningar

PROGRAM
KURSER
KORTKURSER