Chefsnätverk

– Dela utmaningar och diskutera chef- och ledarskapsfrågor med jämlika

Som chef ställs du ständigt inför krävande utmaningar som du är osäker på hur du ska hantera. Du funderar och söker lösningar, men önskar att du hade någon att ventilera och diskutera dina konkreta chef- och ledarskapsfrågor med. Chefshuset erbjuder nätverk för chefer som vill lyfta såväl sig själva som sin verksamhet genom att bolla idéer och utbyta erfarenheter med jämlika chefer. 

I Chefshusets chefsnätverk får du under ledning av erfarna chefs- och ledarutvecklare ny kunskap samt möjlighet att ta upp specifika fall, utmaningar och förutsättningar som du som chef ställs inför i din vardag, för att sedan bli coachad i detta. Det är deltagarnas behov som styr vad som tas upp i nätverket och gruppen bestämmer gemensamt teman och dilemman de vill diskutera.

Målet är att du ska lämna träffarna klarare i tanken och med en plan för att ta tag i dina utmaningar, men också ny kunskap i form av praktiska metoder, verktyg och modeller. Det skapar en ovärderlig nytta och en kostnadsbesparing för såväl dig som chef som för din verksamhet.

Nätverksträffarna genomförs under ledning av mycket erfarna chef- och ledarutvecklare som dessutom själva har många års chefserfarenhet.

 

Innehåll och upplägg

Deltagarnas utmaningar, dilemman och önskemål avgör nätverkets innehåll, där upplägget har följande huvudsakliga struktur:

Nätverksårets första träff

 • Presentationsrunda
 • Förväntningar
 • Utmaningar och dilemman under det närmaste året
 • Aktuella dilemman
 • Beslut om tema för nästa träff

Nätverksårets resterande träffar

 • Laget runt; vad har hänt sen sist
 • Dagens tema
 • Aktuella dilemman
 • Beslut om tema för nästa träff

 

Chefsnätverkets mål är att du ska få:

 • Fördjupad förståelse för din specifika chef- och ledarskapssituation.
 • Konkreta lösningar/åtgärder för dina utmaningar. Uppföljning under nätverksåret.
 • Ta del av andra chefers lärdomar och erfarenheter.
 • Nätverksträffar med struktur, mål och mening under ledning av erfarna chefer och chef- och ledarskapsutvecklare.
 • Ny kunskap i form av praktiska metoder, verktyg och modeller.
 • Nya och värdefulla chefskontakter.

 

Målgrupp

Chefsnätverket är för dig som har varit chef i 3 år eller mer. Det dagliga operativa chefsarbetet löper på, men för att komma vidare upplever du ett behov av att få diskutera egna utmaningar i chefsvardagen, ta del av andra chefers erfarenheter, lära nytt och diskutera olika chef- och ledarskapsfrågor med andra chefer, samt att också få ett starkare affärsnätverk.

Bredden av olika typer av chefsbefattningar, branscher och verksamhetsstorlekar berikar nätverket.

Att delta i Chefsnätverket kräver inga speciella förberedelser.

 

Antal deltagare

Chefsnätverket eftersträvar såväl individuell chef- och ledarutveckling som nätverkande och har därför ett begränsat antal platser (max 20 personer). På så sätt optimeras deltagarnas möjligheter att komma till tals och få tips och goda råd, samt till nätverksbyggande.

 

Upplägg

Gruppen träffas 1 heldag plus 5 halvdagar per nätverksår.

 

Datum

Chefsnätverk – september 2018
7 september kl 09.00-15.30
24 oktober kl 09.00-12.30
13 december kl 09.00-12.30
12 februari kl 13.00-16.30
8 april-09 kl 13.00-16.30
14 juni-09 kl 09.00-12.30

 

Programledare

Nätverken leds av Eva Söderlind och Vibeke Pålhaugen.

 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.

 

Avgift

17 800 SEK exklusive moms per nätverksår. I avgiften ingår fika samt lunch vid den första nätverksträffen.


Aktuella datum

Chefsnätverk – 7 sept-18
Anmäl dig här

Ladda ner programmet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om chefsnätverket är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå nätverket och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi leder också nätverk för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Vi skräddarsyr nätverken till verksamhetens behov.

Chefsnätverk

Upplägg: 1 heldag plus 5 halvdagar per nätverksår.

Pris: 17 800 SEK

Aktuella datum:
Chefsnätverk med start 7 september 2018

Datum och tider alla nätverksträffarna finns under Läs mer där nätverket beskrivs i mer detalj.

Våra utbildningar och nätverk

PROGRAM
KURSER
KORTKURSER
CHEFSNÄTVERK