Chefshandledning och -nätverk

Stöd att hantera konkreta situationer och utmaningar i chefsuppdraget

Chefer och ledare ställs ständigt inför situationer, uppgifter och utmaningar som de är osäkra på hur de ska hantera. Och alla chefer behöver någon att ventilera och diskutera sina konkreta chef- och ledarskapsfrågor med. Ett effektfullt sätt att möta chefers behov av bollplank och vägledning i chefsvardagen är ett ge dem möjligheten att i grupp få coachning av erfarna ledarutvecklare med lång egen chefserfarenhet.

Chefshuset har lång erfarenhet av att anordna och leda interna chefsnätverk och grupphandledning av chefer. Vi ger ny kunskap samt möjlighet att ta upp specifika fall, uppgifter, utmaningar och förutsättningar som cheferna ställs inför i sin vardag, för att sedan bli coachade och få rådgivning i detta. 

Målet är att cheferna ska lämna träffarna klarare i tanken, mindre ensamma och med en plan för att ta tag i sina utmaningar. Det skapar en ovärderlig nytta för cheferna och verksamheten.

Coacher, men också rådgivare

Vi erbjuder erfarna och kunniga handledare som utmanar, stöder och vägleder. Unikt är det att alla Chefshusets coacher är mycket erfarna inom coachning, chef- och ledarutveckling samt verksamhetsutveckling. Dessutom har vi alla långa erfarenheter som chefer.

I vårt arbete växlar vi därför mellan att vara coach och rådgivare beroende på chefernas situation och frågeställning. Vi ger inga färdiga svar, men som coacher agerar vi samtalspartners med inriktning på analys och reflektion, samt vägledning för att hjälpa hitta lösningar utifrån situation och egna förutsättningar och behov. Som rådgivare delar vi i stor utsträckning med oss av våra egna erfarenheter, vårt affärskunnande och vår ledarskapskompetens. Vi ger konkreta råd och förslag kring hur, vad och när. Vi agerar inte konsulter som utför uppdraget åt cheferna – vi hjälper cheferna att se helheten och att strukturera, planera och genomföra arbetet på egen hand. Att bistå med användbara verktyg, metoder och modeller är en viktig del i vår roll som rådgivare.

Läs mer om våra coacher och rådgivare här.

 

Antal deltagare

Det är rekommenderat att begränsa antalet deltagare till max 10–12 personer. 

 

Fyra steg – så arbetar vi med chefsnätverk och -handledning i grupp

Steg 1: Offertförslag

Offertförslag

Efter en inledande dialog med uppdragsgivaren tar vi fram ett första förslag på upplägg, syfte och frågeställningar samt arvode. Offertförslaget innehåller också relevanta referenser om önskvärt.

 

Steg 2: Datum och plats

Vi fastställer datum och plats. Genomförande sker på den plats som passar bäst för uppdragsgivaren. Våra kunder får alltid ett förmånligt erbjudande om att komma till Chefshusets uppskattade, funktionella och personligt omhändertagande konferenslokaler på Nybrogatan 58 i Stockholm.

 

Steg 3: Vi genomför grupphandledningen/nätverket

 

Steg 4: Vi följer upp resultatet

För Chefshuset är det självklart att följa upp både hur uppdragsgivaren och deltagarna upplever nätverkets/handledningens olika delar och helhet. Vi gör därför alltid en utvärdering som återrapporteras till kunden. 


Skicka en boknings- eller offertförfrågan
Bokningsförfrågan

Har du frågor eller funderingar som du vill diskutera? Lämna dina uppgifter så ringer vi gärna upp dig.
Kontakta mig

Välfungerande ledningsgrupper där cheferna tillsammans leder verksamheten med ökad kraft och i samma riktning vinner organisationens förtroende.

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Om Chefsnätverk och -handledning

Att chefer och ledare från samma verksamhet träffas för att diskutera och få vägledning i chefsvardagen lyfter såväl individen som verksamheten.

Chefshuset har lång erfarenhet av att anordna och leda interna chefsnätverk och grupphandledning av chefer.

Företagsinterna erbjudanden