Frukostseminarium: Lärdomar från kända chefer

– Allt chefer gör eller inte gör får konsekvenser

Det finns kända chefer som skyller på företrädaren, som hävdar att de inget visste, som känner sig tvungna att bryta mot lagen för att inte få sparken och som kritiserar sin egen chef i debattartiklar i Dagens Nyheter. Vibeke skriver varje vecka en ledarskapsblogg som tar upp aktuella chefs- och ledarskapshändelser. Bloggen läses av tusentals chefer och ger inte sällan upphov till reflektioner och diskussioner kring hur det är, och hur cheferna vill ha det på sina egna arbetsplatser.

Med bas i verkliga chefshändelser från medierna tar Vibeke under frukostseminariet för sig av ett ämne som är allmängiltigt för alla chefer på alla nivåer, nämligen att allt chefer gör eller inte gör får en konsekvens. Inte bara för chefen själv, men framförallt i organisationen. Och hur det i sin tur hänger ihop med chefsdevisen ”du får de medarbetare du förtjänar”.

Under föreläsningen varvar Vibeke aktuella chefshändelser med beteende- och ledarskapsteorier samt sin egen övertygelse, med ambitionen att belysa ett mer genomtänkt ledarskap. 

Varmt välkomna till en kåserande och nyttig frukost!

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn.

Föreläsare: Vibeke Pålhaugen 

Vibeke är civilekonom med ett förflutet inom finanssektorn och som strategikonsult. Åren 2003 till 2011 arbetade Vibeke på företaget Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. Kärnan i verksamheten var Tidningen Chef. Under sin tid på Chef byggde Vibeke bland annat upp en chefsutbildnings- och nätverksverksamhet från grunden, liksom olika chefs- och ledarskapsevenemang.

I april 2011 startade Vibeke den egna verksamheten Chefshuset där ambitionen är att på olika sätt höja chefers välmående och prestationsförmåga. Verksamheten förenar det stora engagemanget och den djupa övertygelsen om att goda ledare är lösningen på allt.

Vibeke har mer än tjugo års erfarenhet som chef, rådgivare, föreläsare och kursledare inom chef- och ledarskap samt strategi- och affärsutveckling. Vibekes roll idag förutom att driva och utveckla Chefshuset är som rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.


Aktuella datum:
31 maj 2018
Anmäl dig här

Undrar du om seminariet är rätt för dig eller du har andra funderingar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Chefsexpress – 60–90 minuters snabb och fokuserad chefsutveckling.

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna lösa uppgifter på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Om Frukostseminariet

Aktuella datum:
31 maj 2018

Tid: 08.00–09.00. Frukost serveras från kl 07.30


Plats: Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm


Pris: Föreläsning och frukost är kostnadsfritt för Chefshusets nyhetsbrevsprenumeranter.

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn!