Lärdomar från kända och mindre kända chefer

– Allt chefer gör eller inte gör får konsekvenser

Det finns kända chefer som skyller på företrädaren, som hävdar att utbrändhet är borta efter någon veckas vila, som meddelar att hon är överlägsen sin egen chef, som kallar en chefskollega hora och som buteljerar vin för medlemspengar. Vibeke skriver varje vecka en ledarskapsblogg som tar upp aktuella chefs- och ledarskapshändelser. Bloggen läses av tusentals chefer och ger inte sällan upphov till reflektioner och diskussioner kring hur det är, och hur cheferna vill ha det på sina egna arbetsplatser.

Med bas i verkliga chefshändelser från medierna tar Vibeke under frukostseminariet för sig av ett ämne som är allmängiltigt för alla chefer på alla nivåer, nämligen att allt chefer gör eller inte gör får en konsekvens. Inte bara för chefen själv, men framförallt i organisationen. Och hur det i sin tur hänger ihop med chefsdevisen ”du får de medarbetare du förtjänar”.

Under föreläsningen varvar Vibeke aktuella chefshändelser med beteende- och ledarskapsteorier samt sin egen övertygelse, med ambitionen att belysa ett mer genomtänkt ledarskap. 

Varmt välkomna till en kåserande och nyttig frukost!

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn.

Föreläsare: Vibeke Pålhaugen 

Vibeke är civilekonom med ett förflutet inom finanssektorn och som strategikonsult. Åren 2003 till 2011 arbetade Vibeke på företaget Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. Kärnan i verksamheten var Tidningen Chef. Under sin tid på Chef byggde Vibeke bland annat upp en chefsutbildnings- och nätverksverksamhet från grunden, liksom olika chefs- och ledarskapsevenemang.

I april 2011 startade Vibeke den egna verksamheten Chefshuset där ambitionen är att på olika sätt höja chefers välmående och prestationsförmåga. Verksamheten förenar det stora engagemanget och den djupa övertygelsen om att goda ledare är lösningen på allt.

Vibeke har mer än tjugo års erfarenhet som chef, rådgivare, föreläsare och kursledare inom chef- och ledarskap samt strategi- och affärsutveckling. Vibekes roll idag förutom att driva och utveckla Chefshuset är som rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.


Välkommen på frukost

– En serie i fyra fristående avsnitt

Under femton år har vi haft förmånen att få utveckla och ge stöd till chefer och ledare på alla nivåer, och från alla typer av verksamheter. I tiotusentals timmar har vi grottat ner oss i de senaste rönen och Sveriges chefers vardag, förutsättningar och tillvaro. Och vi tänker att vi har erfarenheter, insikter och åsikter som kan vara av nytta för såväl chefer som för HR.

Under hösten bjuder vi därför in till fyra frukostseminarier med en röd tråd, samtidigt som varje seminarium också står på egna ben. Tre seminarier har fokus på tillvaron, utmaningarna och fallgroparna för de tre huvudstegen i chefstrappan; leda utan att vara chef, första chefsuppdraget och erfaren chef. Det fjärde seminariet tar utgångspunkt i kända chefshändelser omskrivna i medierna. Ämnet är allmängiltigt för alla steg i chefstrappan, nämligen att allt chefer gör eller inte gör får en konsekvens i organisationen. Och att chefer får de medarbetare de förtjänar!

Uppdrag: Leda utan att vara chef

– Verktyg javisst, men det finns två saker som är ännu viktigare
5 september 2017

Uppdrag: Nybliven chef

– Fast i specialistrollen och ihärdigt strävande efter att göra alla nöjda 
17 oktober 2017

Uppdrag: Erfaren chef

– Bortglömda behov och mer ensam
5 december 2017

Lärdomar från kända och mindre kända chefer

– Allt chefer gör eller inte gör får konsekvenser
14 november 2017


Aktuella datum:
14 november 2017
Anmäl dig här

Undrar du om seminariet är rätt för dig eller du har andra funderingar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Chefsexpress – 60–90 minuters snabb och fokuserad chefsutveckling.

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna lösa uppgifter på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Om Frukostseminariet

Aktuella datum:
14 november 2017

Tid: 08.00–09.00. Frukost serveras från kl 07.30


Plats: Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm


Pris: Föreläsning och frukost är kostnadsfritt för Chefshusets nyhetsbrevsprenumeranter.

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn!Höstens frukostseminarier på Chefshuset