Leda med hjärnan i fokus

– Neuroledarskap: när chefsjobbet inte längre handlar om att leda och fördela arbetet

Oavsett om det handlar om att ge feedback, sätta lön, lösa konflikter, hantera stressen, ta fram målbilder, jobba med uppföljning eller någon annan chefsuppgift så kommer du lyckas mycket bättre om du har grundläggande insikt om hur våra hjärnor styr beslut och beteenden.

För inte länge sen handlade chefsuppdraget i mångt och mycket om att leda och fördela arbetet. I dagens snabbföränderliga och konkurrensintensiva arbetsliv är fördelning av arbetsuppgifter ditt minsta bekymmer som chef. Idag är den stora utmaningen att du kontinuerligt ska utveckla dina medarbetare, leda dem genom förändring på förändring och få var och en av dem att prestera så mycket de bara kan utifrån individuella förutsättningar. Och det ska göras på så sätt att engagemang och arbetsglädje är på topp på både kort och lång sikt.

Det är faktiskt fullt möjligt att lyckas med allt detta som chef. Men att axla chefsuppgiften utan grundläggande kunskap om hur vi människor fungerar gör chefsuppdraget onödigt svårt. Oavsett om det handlar om att ge feedback, sätta lön, lösa konflikter, hantera stressen, ta fram målbilder, jobba med uppföljning eller någon annan chefsuppgift så kommer du som chef att lyckas mycket bättre om du har grundläggande insikt om hur våra hjärnor styr beslut och beteenden.

På den här kursen fokuserar vi på hur hjärnan fungerar, och hur du kan omvandla den kunskapen till att bättre leda andra och dig själv. Du får förståelse för hur våra mer oreflekterade känslor påverkar tankar, beslut och beteenden mot att göra det som känns mest behagligt just nu, snarare än till det rationella förnuftet och det långsiktiga. Större insikt i ”den sociala hjärnans” påverkan på vårt omdöme och våra beslut är också en viktig del i kursen. Inte minst fokuserar kursen på hur du med bas i ny forskning och kunskap om hur hjärnan fungerar kan leda mot högt engagemang, utveckling och höga prestationer.

Leda med hjärnan i fokus är en praktisk och nyttig kurs anpassad för chefens vardag. Den leds av Magnus Adell som är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.
 

Innehåll

Den mänskliga hjärnan

 • Vad styr våra beslut och beteenden på jobbet?
 • Hjärnans belöningssystem och effekter i arbetsvardagen.
 • ”Den sociala hjärnan” – hur sociala interaktioner påverkar vårt omdöme, våra beslut och beteenden.
   

Ledarskapet när människor utvecklas, presterar och mår som bäst på jobbet

 • Målbilder, uppföljning och feedback.
 • Inre och yttre motivation.
 • Ansvar, engagemang och ett coachande förhållningssätt.
 • Stress, återhämtning och psykisk ohälsa. 
   

Kursens mål

Kursens mål är att du som chef ska få

 • ökad insikt och förståelse för hur hjärnan fungerar och styr våra beslut och beteenden
 • kunskap och förståelse för hur ledarskapet bäst skapar engagemang, utveckling och hög prestation
 • metoder och verktyg för att leda med hjärnan i fokus.
   

Upplägg och metodik

1 dag 09.00–17.00.

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta kursen till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del av pedagogiken.
 

Målgrupp

Leda med hjärnan i fokus vänder sig till dig med uppdraget att leda i rollen som chef, hr-person eller arbetsledare.
Max 16 deltagare.
 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.
 

Kursledare

Magnus Adell, läs mer om kursledaren här.
 

Datum

22 november 2017
 

Pris

5 700 SEK exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.


Aktuella datum:
22 november 2017
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Leda med hjärnan i fokus för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.