Utveckla ditt ledarskap

– Ett välbehövligt nästa steg

Under femton års tid har vi spenderat tiotusentals timmar tillsammans med erfarna chefer från alla typer och storlekar av verksamheter. Med åren har vi lärt oss att erfarna chefer har en sak gemensamt; nämligen deras ofta bortglömda behov av 

 • ny kunskap och inspiration 
 • erfarenhetsutbyte, samt
 • möjlighet att vidareutveckla sitt personliga ledarskap.

Den erfarna chefen måste inte sällan själv se till sina behov och att vidareutvecklas i chef- och ledarrollen.

Utveckla ditt ledarskap är ett 3+3-dagars program för dig som har varit chef några år och som känner att du har ett gott grepp om chefsrollen och alla dess förväntade ”måsten” – som att sätta upp mål, uppföljning, göra utvecklings- och lönesamtal, göra budget etcetera. Nu är det dags att utveckla dig, ditt team och din verksamhet till en helt ny nivå.

Chefsresan har sina faser. De första åren hade du kanske som de flesta nya chefer fullt upp med att förstå din nya roll, att undvika att gå i för många fallgropar, att klättra upp varje gång du ändå föll, och att lära dig de viktigaste verktygen. När man väl har landat, brukar det för de flesta komma en tid som är både skön och frustrerande på samma gång. Du kan ditt jobb, du gör ”allt rätt” – men varför är då inte jobbet roligare och dina medarbetare mer nöjda, glada och högpresterande? Det är då det är dags att ta nästa steg: från chef till ledare. Och det är först då som chefsjobbet blir som roligast, och du kan få ut den fulla potentialen av dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.
 

Programmet fokuserar på

 • ditt personliga ledarskap
 • visioner, strategier och mål som ledarens främsta styrmedel
 • ditt framgångsrika team.
   

Innehåll

I det här programmet lär du dig att bättre förstå dina egna drivkrafter och beteenden, samt hur du uppfattas som chef och ledare av dina medarbetare. Du lär dig visioner, strategier och målens avgörande betydelse för att överhuvud taget kunna utöva ett ledarskap, samt hur du får det att fungera rent praktiskt. Sist men inte minst får du kunskap om hur du bygger det framgångsrika team du önskar och behöver för att nå dina visioner.


Mitt personliga ledarskap

 • Min ledarskapsresa.
 • Min ledarprofil (Belbin teamskills).
 • Att välja rätt ledarstil.
 • Hälsa, arbete och privatliv.
 • Ett motiverande ledarskap.
 • Kommunicera motiverande.
 • Ledaren som coach.
 • Min förändringsförmåga.


Min plan för verksamheten

 • Prioritera rätt – den viktigaste arbetsuppgiften.
 • Visioner, strategier och mål som styrmedel.
 • Visioner, strategier och mål i praktiken.
 • Värderingarnas betydelse i ledarskapet.
 • Etiska dilemman för chefer.
 • Strategisk kompetensförsörjning.


Mitt framgångsrika team

 • Mogna medarbetare – vad är det och hur får man dem?
 • Framgångsrika team – forma och utveckla.
 • Ge konstruktiv feedback.
 • Att hantera konflikter som chef.
 • Förändringsbenägen organisation.

Under programmet får du möjlighet att skapa en tydlig vision, en bra strategi och konkreta mål för din egen utveckling som chef och ledare, och för din verksamhet.
 

Programmets mål

Programmets mål är att du ska få

 • bättre självinsikt – hur uppfattas jag som chef och hur vill jag uppfattas
 • djupare insikt i hur vision, strategi och ledarskap hänger samman
 • förståelse för hur du bäst bygger det framgångsrika team du behöver för att nå dina mål.
   

Upplägg och metodik

3+3 dagar 09.00–17.00. 

Programmet inleds med en Belbin Teamskills 360 graders profilanalys där syftet är att ge dig bättre insikter om och förståelse för din egen beteende- och ledarstil.

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta programmet till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del av pedagogiken. Programledarnas egna långa chefserfarenhet är en viktig tillgång i programmet.

De två programtillfällena med cirka en månads mellanrum ger dig möjlighet att träna och tillämpa din nya lärdom, för att sedan få diskutera dina erfarenheter samt få feedback och fördjupning under det andra programtillfället.
 

Målgrupp

Utveckla ditt ledarskap är för dig som är erfaren i rollen som chef eller ledare. Du har arbetat som chef i några år och du har kanske gått en grundläggande chef- och ledarskapsutbildning. Nu vill du utveckla dig till att bli starkare i ledarrollen genom att öka självinsikten kring din ledarstil. Du vill arbeta mer visionsrikt och strategiskt samt utveckla ditt team.
Max 16 deltagare.
 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.
 

Kursledare

Eva Söderlind och Kristin Holmberg, läs mer om kursledarna här.
 

Datum

16-18 september + 22-24 oktober 2019

Pris

36 000 SEK exklusive moms. I priset ingår utbildningsmaterial, Belbin Teamskills 360 graders profilanalys, lunch och fika.


Aktuella datum:
16-18 september + 22-24 oktober 2019
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Utveckla ditt ledarskap för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.