Utveckla ditt ledarskap

– Ledarskapsprogram för erfarna chefer

Erfarna chefer har en gemensam och växande utmaning; att när vardagens kortsiktiga och operativa frågor alltmer tar överhanden förmå avsätta tid och energi för att lyfta blicken och reflektera över frågan; Vart och hur vill jag leda verksamheten, mig själv och mina medarbetare?

Den erfarna chefen möter ständigt nya uppgifter, knepigare utmaningar samt fler och högre krav. Och för många är just detta tjusningen med chefsjobbet. Men för att det ska bli bra både för verksamheten och dig som chef också på sikt, krävs påfyllning av såväl kunskap som energi, samt någon att dryfta vardagens specifika utmaningar, fall och förutsättningar med. Om du som erfaren chef ska kunna fortsätta utveckla verksamheten behöver du i dagens snabbföränderliga arbetsliv skaffa dig förutsättningar att utveckla dig själv och ditt ledarskap genom 

 • ny och fördjupad kunskap 

 • återkoppling och möjlighet att vidareutveckla ditt personliga ledarskap

 • förutsättningar till erfarenhetsutbyte och bollplank med jämlika chefer i ett nätverk som du sedan kan ha nytta av under lång tid framöver.

Utveckla ditt ledarskap är ett 3+3-dagars-program för dig som har varit chef några år och som känner att du har ett gott grepp om chefsrollen och alla dess förväntade ”måsten”. Nu vill du utveckla dig själv, ditt team och din verksamhet till en ny nivå.​


Programmets fokus

Vi varvar teori och ny kunskap med praktiska övningar kopplade till din och övriga deltagares vardag som chefer, där programledarnas egna långa chefserfarenhet samt reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är viktiga tillgångar.

Tre fokusområden

 • Leda dig själv: Vidareutveckla ditt personliga ledarskap – hur uppfattas jag som chef och hur vill jag uppfattas. Du får en 360-graders kartläggning som ger dig värdefull återkoppling på ditt ledarskap.
 • Leda verksamheten: Djupare insikt och förståelse för det strategiska ledarskapet. 
 • Leda andra: Kunskap om hur du bäst bygger och leder det framgångsrika team du behöver för att nå dina mål.

 

Programmets mål

Efter 3+3 dagar ska du lämna Chefshuset fulltankad med ny energi, ny kunskap och nya idéer, och känna; ”Vad kul det är att vara chef!”.  Programmet ska kunna omsättas till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. 

Du får bättre förståelse för dina egna drivkrafter och beteenden, samt hur du uppfattas som chef och ledare av dina medarbetare. Du lär dig om visioner, strategier och målens avgörande betydelse för att överhuvudtaget kunna utöva ett ledarskap, samt hur du får det att fungera rent praktiskt. Sist men inte minst får du kunskap om hur du bygger och leder det framgångsrika team du önskar och behöver för att nå dina visioner.

 

Innehåll

Leda mig själv: Mitt personliga ledarskap

 • Min ledarskapsresa.
 • Min ledarprofil (Belbin teamskills).
 • Att välja rätt ledarstil.
 • Hälsa, arbete och privatliv.
 • Ett motiverande ledarskap.
 • Kommunicera motiverande.
 • Ledaren som coach.
 • Min förändringsförmåga.


Leda verksamheten: Min plan för verksamheten

 • Prioritera rätt – den viktigaste arbetsuppgiften.
 • Visioner, strategier och mål som styrmedel.
 • Visioner, strategier och mål i praktiken.
 • Värderingarnas betydelse i ledarskapet.
 • Etiska dilemman för chefer.
 • Strategisk kompetensförsörjning.


Leda andra: Mitt framgångsrika team

 • Mogna medarbetare – vad är det och hur får man dem?
 • Framgångsrika team – forma och utveckla.
 • Ge konstruktiv feedback.
 • Att hantera konflikter som chef.
 • Förändringsbenägen organisation.

 

Upplägg och metodik

3+3 dagar 09.00–17.00. 

Programmet inleds med en Belbin Teamskills 360 graders profilanalys där syftet är att ge dig bättre insikter om och förståelse för din egen beteende- och ledarstil.

Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag som chef, ska du kunna omsätta programmet till praktisk nytta genast när du kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del av pedagogiken. Programledarnas egna långa chefserfarenhet är en viktig tillgång i programmet.

De två programtillfällena med cirka en månads mellanrum ger dig möjlighet att träna och tillämpa din nya lärdom, för att sedan få diskutera dina erfarenheter samt få feedback och fördjupning under det andra programtillfället.
 

Målgrupp

Utveckla ditt ledarskap är för dig som är erfaren i rollen som chef eller ledare. Du har arbetat som chef i några år och du har kanske gått en grundläggande chef- och ledarskapsutbildning. Nu vill du utveckla dig till att bli starkare i ledarrollen genom att öka självinsikten kring din ledarstil. Du vill arbeta mer visionsrikt och strategiskt samt utveckla ditt team.
Max 16 deltagare.
 

Plats

Hotel Mornington, Nybrogatan 53, Stockholm.
 

Datum

18-20 september + 25-27 oktober 2023

 

Kursledare

Chefshuset kursledare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, och de har dessutom själva långa erfarenheter som chefer.

Programledare för Ny som chef är Eva Söderlind. Eva tilldelades av tidningen Chef år 2000 priset Årets Chef för sitt ledarskap på Ericsson Business Consulting. Eva har arbetat med ledarskapsutveckling som kursledare, rådgivare, coach, handledare och föreläsare sen 2001. Läs mer om Eva här.

 

Pris

38 400 SEK exklusive moms. I priset ingår utbildningsmaterial, Belbin Teamskills 360 graders profilanalys, lunch och fika.


Aktuella datum:

18-20 september + 25-27 oktober 2023
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Utveckla ditt ledarskap för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.