Företagsinternt

Skräddarsydda och interna upplägg – företag och organisationer

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans får utbildning, utveckling, handledning eller annat stöd har sina starka fördelar. Upplägg och innehåll kan anpassas till verksamhetens och chefernas behov och förutsättningar, värdefullt åsikts- och erfarenhetsutbyte sker, chefernas gemenskap stärks och verksamhetens chef- och ledarskap blir mer sammanhållande. 


Interna utbildningar

Intern chef- och ledarutbildning. Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik fråga. Punktinsats eller över tid. Verksamhetens och chefernas behov styr.

Chefshandledning

Att chefer och ledare från samma verksamhet träffas för att diskutera och få vägledning i chefsvardagen lyfter såväl individen som verksamheten.

Ledningsgrupper

Välfungerande ledningsgrupper där cheferna tillsammans leder verksamheten med ökad kraft och i samma riktning vinner organisationens förtroende.

Föreläsningar

Chefsexpress – 60–90 minuters snabb och fokuserad chefsutveckling.

Om Företagsinternt

Att chefer och ledare från samma verksamhet tillsammans får ta sig an chef- och ledarskapsämnen eller -uppgifter ger de bästa förutsättningarna för stor verksamhetsnytta.

Chefshuset har lång erfarenhet från interna upplägg för chefer och ledare på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Företagsinterna erbjudanden