Chefshusets team

Chefshusets konsulter är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, och de har dessutom själva långa erfarenheter som chefer. Flera av dem har belönats med prestigefyllda priser för sina chefskap. 

Nedan kan du läsa mer om Chefshusets rådgivare, coacher samt program- och kursledare.

 

Vibeke Pålhaugen 

Vibeke är civilekonom med ett förflutet inom finanssektorn och som strategikonsult. Åren 2003 till 2011 arbetade Vibeke på företaget Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. Kärnan i verksamheten var Tidningen Chef. Under sin tid på Chef byggde Vibeke bland annat upp en chefsutbildnings- och nätverksverksamhet från grunden, liksom olika chefs- och ledarskapsevenemang.

I april 2011 startade Vibeke den egna verksamheten Chefshuset där ambitionen är att på olika sätt höja chefers välmående och prestationsförmåga. Verksamheten förenar det stora engagemanget och den djupa övertygelsen om vikten av det goda chefskapet.

Vibeke har tjugofem års erfarenhet som chef, rådgivare, föreläsare och kursledare inom chef- och ledarskap samt strategi- och affärsutveckling. Vibekes roll idag förutom att driva och utveckla Chefshuset är som rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Om Vibeke
Vibeke brinner för att chefer ska få förutsättningar att göra ett bra jobb. Med omättlig nyfikenhet och granskande blick analyserar hon den enskilda chefens situation och beteende, såväl som de övergripande strukturerna. Djärvt och utan att nödvändigtvis stryka medhårs, delar Vibeke sedan med sig av sina idéer och synpunkter – ofta med exempel från egna erfarenheter, och alltid med ett varmt hjärta. Efter många år som strategikonsult och företagsledare är Vibekes absoluta styrka den målinriktade verksamheten.

 

Eva Söderlind

Eva är systemvetare med mer än 30 års erfarenhet av förändringsarbete som managementkonsult och chef. Tillsammans med Kristin Holmberg delade hon ledarskapet på Ericsson Business Consulting. År 2000 tilldelades de tillsammans priset Årets Chef, för deras förmåga att samspela och verka som en enhet i sitt ledarskap.

Eva arbetar idag med ledarskapsutveckling i form av utbildning, coachning och organisationsutveckling. Evas roll är som kursledare, rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Om Eva
Eva har som sann humanist en stor tro på varje chefs möjligheter att utvecklas till en bättre ledare. Trots att hon möter ett hundratal nya chefsansikten varje år, så förmår Eva att verkligen bry sig om att var och en ska lyckas i sina uppdrag. Evas näst största tillgång är hennes egna gedigna chef- och ledarskapserfarenhet och starka sinne för affärer. Hon är en sann affärskvinna som aldrig låter cheferna glömma vad deras uppdrag som chef egentligen handlar om!

 

Lars Gustafsson

Lars har bl.a. en fil mag från Umeå universitet och har arbetat som lärare, rektor och produktionsdirektör. Lars drivs av att arbeta med människor för människor där mål och resultat alltid står i fokus och där det ärliga nuläget är en självklar utgångspunkt för utvecklingsinsatserna. I olika chefsroller, som konsult och utbildare har Lars arbetat med jagets, lagets och verksamheters förbättringsresor och nått mycket goda resultat. Lars har fått utmärkelser och mycket uppmärksamhet för såväl sitt ledarskap som det kvalitetsarbete han har varit med och drivit som chef och konsult.

De senaste tio åren har Lars arbetat på heltid som föreläsare, utbildare och konsult med fokus på att utveckla medarbetarskap, ledarskap och organisation. 

Om Lars

Lars har utvecklat ett medskapande arbetssätt som får såväl chefer som medarbetare att våga utmana sig själva och sin verksamhet. Tillsammans och systematiskt är viktiga ledord för att lyckas. Lars är inspirerande och konkret och får ofta omdömen som kompetent, rolig, utmanande och mycket engagerad.

 

Kristin Holmberg

Kristin är utbildad inom informationsteknik och matematik. Hon har arbetat som chef, projektledare och managementkonsult i skilda branscher som bland annat grossist, och inom bank och försäkring. Under åren som chef på Ericsson skapade hon tillsammans med Eva Söderlind en ny arbetsmetod i form av delat ledarskap. Som bevis för deras förmåga att samverka som ledare belönades de år 2000 med priset Årets Chef.

Kristin arbetar idag med ledarskapsutveckling i form av utbildning, coachning och organisationsutveckling. Kristins roll är som kursledare, rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Om Kristin

I mötet med Kristin imponeras man i första hand av den djupa och breda kompetensen och erfarenheten av ledarskap. Kristin har också en helt unik förmåga att se och vägleda varje enskild individ med en tydlighet som inte är så vanlig i det svenska arbetslivet. Det finns inte bara subjektiva sanningar, utan också rätt och fel i chef- och ledarskapet!

 

Magnus Adell

Magnus är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Han är verksam som organisationspsykolog, och har en gedigen kompetens för att arbeta med OBM i förändringsprocesser, inom organisationer där olika personers/gruppers beteenden behöver förändras eller utvecklas.

Magnus arbetar idag med ledarutveckling och beteendeförändringar inom organisationer, både på grupp- och individnivå. Han stöder och utvecklar ledare genom rollen som rådgivare, utbildare, coach, handledare och föreläsare.

Om Magnus
Magnus har en unik förankring i teorin, och därtill en fantastisk förmåga att omsätta kunskap till praktisk verklighet på ett kärnfullt sätt. Han är lugn, trygg och underfundig, och kan alltid bjuda på olika vinklar och nya perspektiv i tillvaron, såväl privat som allmänt. Att umgås med Magnus är utvecklande och spännande, och man får alltid med sig en ny infallsvinkel som man har nytta av.

 

Nina Norén

Nina är civilekonom med över 15 års erfarenhet av utveckling av arbetssätt. Hon arbetar med individens personliga arbetssätt i till exempel personlig effektivitet och personligt ledarskap, men också med organisationers utveckling och förändring av arbetssättet vid till exempel övergång till öppet eller flexibelt kontor. 

Nina har erfarenhet från det privata näringslivet liksom statlig sektor, som chef, konsult, utbildare och projektledare. Hon har verkat i både mindre och större organisationer, samt har en gedigen internationell erfarenhet. Under tiden på Ericsson var Nina bland annat global marknadschef för affärsområdena Personal Mobility och Personal Efficiency, samt chef för Ericsson Enterprise Education.

Sedan femton år driver hon eget företag där hon specialiserat sig på bland annat personlig effektivitet, change management och öppna/flexibla kontor. 

 

Om Nina
Nina ser den strategiska vikten av att chefen är en god ledare över sig själv. En ledare som gör medvetna val för att kunna verka effektivt i organisationen. Många chefer idag upplever att de inte har tillräckligt med tid att vara chef, och att arbetsdagen är alltför splittrad. Dessa chefer har stor hjälp av att skapa en struktur för sin vardag, där tiden används på ett smart sätt så att chefen kan uppnå önskad effekt och känna sig nöjd när arbetsdagen är slut.

 

Rolf Heyman

Rolf har en jur kand från Stockholms Universitet och ett flertal juridiska vidareutbildningar, samt många års erfarenhet av arbete inom främst arbetsrätten och brottmålsjuridiken.

Rolf har varit chefsjurist vid chefsorganisationen Ledarna i 17 år. Där var han bland annat ansvarig för juridik-, pensions- och försäkringsfrågor. Han har också fungerat som privat och offentlig försvarare i såväl rena brottmål som arbetsmiljö- och miljömål, samt som ombud i arbets- och familjerättsliga tvister.

Rolf har stor erfarenhet som kursledare inom främst arbetsrättens område. Han arbetar numera i egen regi som föreläsare, konsult och juridiskt ombud i arbetsrättsliga tvister, samt som offentlig och privat försvarare i brottmål.

 

Katharina Almgård

Katharina är i grunden officersutbildad i armén, och har 15 års praktisk erfarenhet av chef- och ledarskap från varierande nivåer inom försvaret. Sedan 2001 har hon också arbetat som organisationskonsult. Katharina arbetar både med befintliga grupper på olika nivåer i en organisation samt med chefer. 

Om Katharina
Katharina arbetar med ledarutveckling där fokus alltid handlar om att för den enskilde hitta verktyg för att leda sig själv. Om du har förmåga att leda dig själv har du större förståelse för hur du ska påverka andra för att leda verksamhet. 


Våra erbjudandenChefshusets nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev med chef- och ledarskap som tema får du varje vecka Vibekes blogg, en kort sammanfattning av veckans ledarskapsnyhet, ledarcitat, aktuella erbjudanden, inbjudningar, utlottningar med mera.

Här på vår sajt finns veckans senaste, men också ett arkiv med alla tidigare inlägg. Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du veckans uppdatering direkt i din mejl.
Anmäl dig här