Öppna utbildningar

– Utveckling får ta den tid du har

På Chefshuset är vi övertygade om att den bästa utvecklingen är den som faktiskt blir av. Och sen vi började 2003 har vi strävat efter att anpassa vårt utbildningsutbud till såväl chefens situation och behov som almanacka och budget.

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av både öppna och interna chef- och ledarutbildningar. Helhetsgrepp på chefsuppdraget eller en specifik chefsfråga. Dagar eller timmar. Nu eller senare. Omedelbart eller över tid. Vi anser att alla chefer behöver och ska få stöd, inspiration och utveckling utifrån sina individuella förutsättningar. 

Utvecklingsresan mot att bli en god chef och ledare innebär inte bara mängder av ny kompetens, utan också en hel del personlig utveckling. Det är en av chefskapets stora förmåner; att resan mot att bli en bättre chef och ledare aldrig tar slut.

Det goda chef och ledarskapet

Det är vår övertygelse att goda ledare är lösningen på allt. Men vad är ett gott chef- och ledarskap? Vår syn är att det bygger på tre M:

  • Medvetet chef- och ledarskap (leda och förstå mig själv)
  • Mogna medarbetare (leda medarbetare och chefer)
  • Målinriktad verksamhet (leda arbetet och leda verksamheten)

Dessa tre M går som en röd tråd genom alla Chefshusets utbildningar, men med växlande fokus och djup inom de olika områdena. 

 

Plats: Chefshuset

Våra öppna utbildningar genomför vi i våra lugna och personliga lokaler på Östermalm i Stockholm. 

 

Kursledare

Chefshusets chef- och ledarutvecklare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, och de har dessutom själva långa erfarenheter som chefer. Flera av dem har belönats med prestigefyllda priser för sina chefskap.

 

Upplägg och pedagogik

Vi varvar alltid teori med praktiska övningar kopplade till chefens vardag, så att man snabbt ska kunna omsätta kursen till praktisk nytta när man kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och erfarenhetsutbyte mellan cheferna som en mycket viktig del av pedagogiken.

Arbetsmaterial
Chefshusets utbildningar har alltid en specialframtagen arbetsbok. Det materialet används flitigt av våra deltagare såväl under som efter utbildningsdagarna. Arbetsböckerna innehåller allt utbildningsmaterial samt ger ordentligt med utrymme för eget arbete och anteckningar.

Pedagogik och praktiskt genomförande
Kännetecknande för Chefshusets utbildningar är viljan att möta cheferna där de är. Att starta utvecklingsprocessen i deras verklighet, med deras kunskaper, erfarenheter och problemställningar.

Vi ger korta teoretiska föreläsningar för att visa på modeller, metoder, tekniker och strukturer som enkelt kan appliceras i den egna vardagen, kombinerat med tillfälle att hitta sin egna praktiska tillämpning. 

Reflektion enskilt, i mindre grupper och i stor grupp använder vi flitigt. Att tvingas formulera sina egna tankar högt, att lyssna till andras frågor, invändningar, tankar och erfarenheter i mindre eller större grupper är ett kraftfullt sätt att nå insikt både individuellt och på ett konceptuellt plan.

Action Reflection Learning är den pedagogiska modell som vi tillämpar i olika varianter. Inte sällan med skådespelare.

Våra deltagare får under hela utbildningen rikligt med återkoppling på sina tankar och problem från både kursledare och övriga deltagare. Det finns rika tillfällen under utbildningsdagarna, både på undervisningstid och i pauser, för deltagarna att lyfta egna dilemman och få råd eller coachning av kursledarna.


Program

3+3 dagars grundläggande chef- och ledar- utvecklingsprogram för nyblivna och erfarna chefer.

Kurser

2 dagars fördjupning inom specifika chef- och ledarskapsämnen.


Kortkurser

3 timmars färdighetsträning inom avgränsade chef- och ledarskapsområden.


Interna utbildningar

Chefshuset har lång erfarenhet från interna kurs- och föreläsningsupplägg för chefer och ledare på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Öppna Utbildningar

Oavsett begåvning är ingen född till att bli en bra chef – som i alla yrkesroller förutsätter chefsrollen att du måste lära dig jobbet.

Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av öppna chef- och ledarutbildningar till chefer och ledare på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Våra öppna utbildningar

PROGRAM