Chefsstöd i visions- och strategiarbete

Med insikt och förståelse för chefers vardag

Människor idag vill arbeta i verksamheter vars syfte klingar väl i både hjärta och hjärna, och de kan inte prestera enligt sina fulla förmågor om de inte vet varför verksamheten existerar eller vad man vill uppnå. 

Idag är därför varje chefs viktigaste uppgift att lyfta blicken och hitta svaret på frågorna

  • varför existerar verksamheten – syfte/mission
  • vad ska verksamheten uppnå – vision
  • hur ska vi uppnå visionen - strategi

Majoriteten verksamheter har dock svårt att definiera syfte/mission/vision/strategi, och ännu besvärligare är det att genomföra visionen i praktiken. Det har en högst olycklig påverkan på medarbetar- och chefsengagemang, verksamhetens förmåga att attrahera och behålla personal och på verksamhetens resultat.

 

Många chefer drar sig för att ta sig an visions- och strategiarbetet och det är inte bara brist på tid som är orsaken. En brist på konkret kunskap om hur man tar sig an uppgiften är en annan rimlig förklaring. Det är rimligt, för det är varken enkelt eller självklart hur man som chef jobbar visionärt- och strategiskt. Alla behöver få lära sig. Lösningen börjar därför med att chefer får stöd i att ta fram och implementera tydliga och engagerande varför, vad och hur för verksamheten. 

Med insikt och förståelse för chefsvardagen har vi utvecklat ett tidseffektivt och pragmatiskt arbetssätt för att stödja och vägleda chefer, chefsgrupper eller chefer och deras medarbetare genom visions- och strategiarbete. Vi agerar inte konsulter som utför uppdraget åt er – vi hjälper er att se helheten och att strukturera, planera och genomföra arbetet på egen hand. Det ökar ägarskapet, engagemanget och sannolikheten för att visionen förverkligas! Att bistå med användbara verktyg, metoder och modeller är en viktig del i vår roll som rådgivare. 

Vi har lång erfarenhet av att stödja chefer, ledare och chefsgrupper på alla nivåer och alla typer av verksamheter. 

Chefshusets upplägg för chefsstöd genom visions- och strategiarbete skräddarsys alltid efter verksamhetens nuläge, specifika behov och prioriteringar. Hur omfattande föreslagna insatser är – från punktinsatser till en utvecklingsresa – styrs av verksamhetens och chefernas behov. 

Fyra steg – så ger vi chefsstöd i visions- och strategiarbetet


Steg 1: Offertförslag

Offertförslag

Efter en inledande dialog med uppdragsgivaren tar vi fram ett första förslag på upplägg, syfte, frågeställningar samt arvode. Offertförslaget innehåller också relevanta referenser om önskvärt.


Steg 2: Vi tar fram upplägget

Innehåll och upplägg

I samråd med uppdragsgivaren fastställer vi upplägg, inriktning, eventuella avgränsningar och arbetsplanen.

Datum och plats

I samråd med uppdragsgivaren fastställer vi datum och plats. Genomförande sker på den plats som passar bäst för uppdragsgivaren. Våra kunder får alltid ett förmånligt erbjudande om att komma till Chefshusets uppskattade, och personligt omhändertagande konferenslokaler på Nybrogatan 58 i Stockholm.


Steg 3: Vi genomför

Rådgivare: Vibeke Pålhaugen

Vibeke Pålhaugen är har arbetat med strategi- och verksamhetsutveckling samt chef- och ledarutveckling i 25 år. Hon har dessutom själv lång erfarenhet som chef.

Arbetsmöten

Chefshusets visions- och strategiarbete sker främst genom att vi genomför halv- och heldags arbetsmöten. Mellan mötena kan deltagarna få uppgifter att jobba med samt eventuellt individuell chefscoachning. Vi använder också enkäter och liknande för att effektivisera mötestiden.

Utvecklingsresan innehåller kortare teoretiska föreläsningar och caseexempel för att visa på modeller, metoder, tekniker och strukturer som kan appliceras i arbetet. 


Steg 4: Vi följer upp resultatet

För Chefshuset är det självklart att följa upp både hur uppdragsgivaren och deltagarna upplever arbetsprocessens olika delar och helhet. 


Skicka en bokningsförfrågan med några få ord om behovet och ungefärlig starttidpunkt.
Bokningsförfrågan

Har du frågor eller funderingar kring chefsstöd i visions- och strategiarbete som du vill diskutera? Kontakta oss så ringer jag upp dig.
Vi kontaktar dig

Halvdagskursen som ger en introduktion till hur du som chef kan arbeta fram en vision och strategi för din verksamhet, samt en större förståelse för målbildernas kraft och nytta för såväl individ som verksamhet.

Alla chefer kan behöva en person att rådfråga och samtala med för att kunna hantera situationer eller uppgifter på jobbet eller för att komma vidare i sin utveckling.

Chefsstöd i visions- och strategiarbete

Människor idag vill arbeta i verksamheter vars syfte klingar väl i både hjärta och hjärna, och de kan inte prestera enligt sina fulla förmågor om de inte vet varför verksamheten existerar eller vad man vill uppnå. Att skapa värde, att uppnå något tillsammans och att se sitt eget bidrag i detta är människans främsta drivkraft. Att som chef utnyttja den kraften är klokt.

Chefshuset har ett tidseffektivt och pragmatiskt arbetssätt samt lång erfarenhet av att stödja chefer på alla nivåer genom visions- och strategiarbetet.





Coach & rådgivare erbjudanden