Målbilder som ledningsverktyg

– För högre engagemang och ökad produktivitet

Människor idag vill arbeta i verksamheter vars syfte klingar väl i både hjärta och hjärna, och de kan inte prestera enligt sina fulla förmågor om de inte vet varför verksamheten existerar eller vad man vill uppnå. 

Idag är därför varje chefs viktigaste uppgift att lyfta blicken och hitta svaret på frågorna

  • varför existerar verksamheten – syfte/mission
  • vad ska verksamheten uppnå – vision
  • hur ska vi uppnå visionen - strategi

Att bidra, att skapa värde för andra och uppnå något tillsammans är människans främsta drivkraft, och att som chef utnyttja den kraften är klokt. Våra organisationer har i regel gott om verksamhetsplanering och siffermål, men det vare sig inspirerar eller ger riktning. Såväl du som chef som dina medarbetare behöver tydliga och engagerande målbilder för att prestera som bäst.

På den här halvdagskursen får du en introduktion till hur du som chef kan arbeta fram en vision och strategi för din verksamhet, samt en större förståelse för målbildernas kraft och nytta för såväl individ som verksamhet.

Innehåll

  • Vikten av överordnade målbilder
  • Sammanhangen mellan överordnade målbilder, verksamhetsplanering, individuella mål och uppföljning
  • Begreppen mission, vision, strategi och mål
  • Strategiutvecklingsprocessen steg för steg
  • Hur formulera mission och vision, med case från verkligheten
  • Utmaningen att arbeta visionärt och strategiskt som chef

 

Målgrupp

Målbilder som ledningsverktyg vänder sig till dig som har chef- och personalansvar samt till hr-personer med ansvar att stödja chefer.

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.

 

Datum och tid

 

Kursledare

Chefshuset kursledare är alla mycket erfarna inom chef- och ledarutveckling, och de har dessutom själva långa erfarenheter som chefer.

Programledare för Målbilder som ledningsverktyg är Vibeke Pålhaugen. Vibeke har arbetat med strategi- och verksamhetsutveckling samt chef- och ledarutveckling i 25 år. Hon har dessutom själv lång erfarenhet som chef, läs mer här.

 

Pris

3 450 SEK exklusive moms. För- eller eftermiddagsfika samt material ingår. Vi bjuder på lunchsallad och frukost serveras vid förmiddagskurser.

 

Intern kurs

Vi genomför också Målbilder som ledningsverktyg för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss. Läs mer om interna utbildningar här eller skicka oss en bokningsförfrågan.


Aktuella datum:

Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Chefshuset har ett tidseffektivt och pragmatiskt arbetssätt samt lång erfarenhet av att stödja chefer på alla nivåer genom visions- och strategiarbetet.