Chefen och den psykiska ohälsan

– Chefen som kravställare och medmänniska

Som chef kommer du att behöva leda personer med stress- och utmattningsproblematik, depression, ångest, bipolaritet eller som har någon form av neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism och adhd – idag eller i framtiden. Då är det en sann chefsutmaning och svår balansgång att å ena sidan vara förstående och stötta, men att också kunna tillrättalägga och ställa krav på arbetsprestation

Chefsrollen idag kräver viss kunskap om psykisk ohälsa, då runt en miljon svenskar i arbetsför ålder drabbas varje år. Sjukfrånvaron kostar, men lägre produktivitet medför en ännu större ekonomisk belastning för våra verksamheter. Och dessutom är det enligt lagkrav chefens uppgift att både förebygga och rehabilitera arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Medarbetare med psykiatriska diagnoser eller ”tillstånd” kan ha många och olika symptom. Med mer kunskap blir det lättare för oss chefer att förstå vad en medarbetares ibland oväntade beteende beror på, och att hantera situationer som uppstår.

Under kortkursen ger Magnus Adell – leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning – en introduktion till stress- och utmattningsproblematik samt psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt guidning till hur du som chef på bästa sätt kan leda, ställa krav och samtidigt vara en god medmänniska.

Innehåll

  • Beteenden och symptom som karaktäriserar stressrelaterad psykisk ohälsa.
  • Stress, prestation och återhämtning samt utmattningsprocessen.
  • Beteenden och symptom som karaktäriserar depression, ångest, bipolaritet, ADHD och autism/Asperger.
  • Hur leda medarbetare stress- och utmattningsproblematik eller annan psykisk ohälsa
  • Chefens förebyggande och rehabiliterande insatser vid psykisk ohälsa på arbetet
  • Kommunikation vid psykisk ohälsa

 

Programmets mål

Under kortkursen ger Magnus Adell – som är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning – en introduktion till psykiatriska diagnoser och ”tillstånd”, samt guidning till hur du som chef på bästa sätt kan leda, ställa krav och samtidigt vara en god medmänniska.
 

Upplägg och metodik

3 timmar, kl 09.00–12.00.

Under kursen varvar vi teori med interaktivitet och korta praktiska övningar. Kursen ska kunna omsättas till praktisk nytta omedelbart i chefsvardagen. Kursledaren har lång erfarenhet som chef- och ledarutvecklare och har lång erfarenhet som chef.
 

Målgrupp

Chefen och den psykiska ohälsan vänder sig till dig som har chef- och personalansvar samt till dig som arbetar inom HR.  
 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.

 

Datum

24 november 2021 kl 09.00-12.00

 

Vi eventuellt behov kommer kursen utföras digital.

Kursledare

Kursledaren Magnus Adell Magnus Adell – leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning –varvar teori med interaktivitet och korta praktiska övningar. Läs mer om Magnus här.

 

Pris

3 450 SEK exklusive moms. Frukost, förmiddagsfika samt material ingår. För de som vill stanna kvar efter seminariet bjuder vi på lunchsallad.


Aktuella datum:
24 november 2021 kl 09.00-12.00
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Chefen och den psykiska ohälsan för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.

Chefen och den psykiska ohälsan

Upplägg: 3 timmar, kl 09.00–12.00

Pris: 3 450 SEK

Aktuella datum:
24 november 2021 kl 09.00-12.00


CHEFSPROGRAM HELT ENLIGT FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER
Chefen och den psykiska ohälsan genomförs helt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deltagargrupperna består av högst 8­–16 personer, vi har stora och rymliga lokaler och det finns rikligt med handsprit samt möjlighet att tvätta händerna i nära anslutning till konferensrummen.






Våra öppna utbildningar

PROGRAM
KURSER
KORTKURSER