Att sätta individuella mål

– Att leda medarbetare mot högre engagemang

Chefsuppgiften handlar i grunden om att leda medarbetarnas arbetsprestation, utveckling och allmänna beteende på jobbet. För att framgångsrikt lyckas med den uppgiften behöver du som chef veta vad du ska leda mot.

Med individuella mål för dina medarbetare får du som chef möjlighet att styra verksamheten i önskad riktning – samtidigt som dina medarbetare blir mer motiverade, ansvarstagande och produktiva. Medarbetare som tydligt ser sitt bidrag till helheten, som vet vad som förväntas av dem och som mäts och följs upp enligt överenskomna mål inte bara presterar bättre, men har också större engagemang och mår bättre än andra medarbetare.

Individuella mål är också en förutsättning för att du som chef ska kunna ge feedback och säkerställa önskvärt beteende och utveckling för såväl medarbetare som verksamhet. De underlättar också avsevärt chefsuppgiften att sätta och kommunicera individuella löner.

På den här kursen får du en större förståelse för de individuella målens nytta och vikt, samt att du får lära dig hur du som chef kan arbeta fram individuella mål.

Innehåll

  • Vikten av att alla medarbetare kan se och följa upp sina bidrag till helheten
  • Sammanhangen mellan överordnade målbilder, verksamhetsplanering, individuella mål och uppföljning
  • Olika typer av individuella mål
  • Kriterierna för bra individuella mål
  • Hur ta fram individuella mål för dina medarbetare
  • Uppföljning av individuella mål

 

Målgrupp

Att sätta individuella mål vänder sig till dig som har chef- och ledaransvar samt till hr-personer med ansvar att stödja chefer. 

 

Plats

Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.

 

Kursledare

Vibeke Pålhaugen, läs mer om kursledaren här.

 

Datum och tid

22 april 2020 kl 13.00-16.00
23 september 2020 kl 13.00-16.00
11 november 2020 kl 13.00-16.00

Pris

3 450 SEK exklusive moms. För- eller eftermiddagsfika samt material ingår. Vi bjuder på lunchsallad, samt frukost vid förmiddagskurser.


Aktuella datum:

22 april 2020 kl 13.00-16.00
23 september 2020 kl 13.00-16.00
11 november 2020 kl 13.00-16.00
Anmäl dig här

Ladda ner kursprogrammet som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Undrar du om utbildningen är rätt för dig, vill du ha referenser eller är ni fler som önskar gå utbildningen och vill ha offert? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också Att sätta individuella mål för chefsgrupper internt på företag och verksamheter. Interna utbildningar gör vi med eller utan anpassningar – på plats hos er eller hos oss.

Att sätta individuella mål

Upplägg: 3 timmar

Pris: 3 450 SEK

Aktuella datum:
22 april 2020 kl 13.00-16.00
23 september 2020 kl 13.00-16.00
11 november 2020 kl 13.00-16.00Våra öppna utbildningar

PROGRAM
KURSER
KORTKURSER