Chefshusets Integritetspolicy och Allmänna villkor

Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn beskriver hur Chefshuset samlar in och sparar dina personuppgifter. Något vi gör för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig och säkerställa att vår kommunikation ska vara så relevant och intressant som möjligt för dig.

Genom att beställa eller använda Chefshusets tjänster eller produkter accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Chefshuset kommunicerar och skickar information till dig, t ex genom digitala kanaler.

Vilka uppgifter lagrar vi?

När du använder, köper eller har förfrågningar om tjänster hos Chefshuset kan vi komma att be dig om information såsom ditt namn, företag, befattning, företagsadress, e-postadress till arbetet, faktureringsuppgifter och -adress eller datum och produktnamn på önskat tjänst.

Insamling av personuppgifter sker via möten, telefon, mejl eller på vår webbplats när du gör en intresseanmälan, fyller i ett kontaktformulär, anmäler dig till våra nyhetsbrev eller bokar ett kurstillfälle eller andra av våra tjänster.

Personuppgifter som samlas in kan vara följande:

Person- och kontaktinformation som namn, namn på företag, företagsadress, telefonnummer, e-postadress till arbetet samt befattning/titel.

De uppgifter som vi samlar in lagras i en databas på vår hemsida, i den databas på vår server (vid bokningar) samt i en databas i det program som vi använder för mailutskick. Vid bokningar behöver du även ange faktureringsadress, vilket då även lagras i vårt faktureringssystem.

Användning, loggning av data & cookies

När du använder eller interagerar med webbplatsen Chefshuset eller Chefshusets nyhetsbrev digitalt använder vi olika tekniker som samlar information om hur webbplatsen och nyhetsbrevet läses, nås och används.

Google Analytics
Vi kan också få information om dig från våra tjänsteleverantör Google Analytics, som vi använder för att anpassa din upplevelse av Chefshusets webbplats och för att mäta Chefshusets annonskvalitet och svar på våra annonser samt för att visa annonser som är mer sannolika att vara relevanta för dig.

Ändamål med insamlingen
Vi samlar in ovan uppgifter för att vi ska kunna kontakta dig angående ditt ärende och ge dig den information du efterfrågar eller behöver. Vi vill också kunna förse dig med redaktionella chef- och ledarskapsnyheter och anpassad information om exempelvis våra tjänster och erbjudanden samt inbjudningar till olika events som kan vara intressant och relevant för dig.

Hur tar du del av den lagrade informationen?
Skulle du framöver vilja ta del av dina uppgifter hos Chefshuset så kan du när som helst kontakta oss på info@chefshuset.se

Så raderar eller rättar du information
Skulle du framöver vilja ändra, radera eller anonymisera dina uppgifter hos Chefshuset så kan du när som helst kontakta oss på info@chefshuset.se.

Så begränsar du din information eller återkallar ditt samtycke
Skulle du framöver vilja ändra eller radera dina uppgifter hos Chefshuset så kan du när som helst kontakta oss på info@chefshuset.se.

Period som uppgifterna lagras
Personuppgifter lagras till dess att du avslutar din nyhetsbrevsprenumeration (emejl raderas) eller kontaktar oss för radering av alla dina personuppgifter (alla övriga personuppgifter insamlade i samband med anmälningar/bokningar raderas).

Fakturaunderlag och –uppgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Jenny Centellini som du når via info@chefshuset.se.

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

Chefshuset Surgo AB AB (556850-4877), Nybrogatan 58, 114 40 Stockholm.

 

Allmänna villkor: Öppna program

Vid anmälan till Chefshusets öppna program (utbildningar, gruppcoaching, nätverk och konferenser) gäller följande allmänna villkor:

Bekräftelse

Efter din anmälan får du en bekräftelse via mejl. Anmälan till programmet är bindande då du fått din bekräftelse ifrån oss.

Kallelse

Cirka två veckor innan kursstart får du en kallelse på mejl med tid, plats och övrig information om programmets genomförande.  

Betalningsvillkor

Avgiften faktureras i samband med anmälan. Betalningsvillkor 30 dagar, dock senast dagen före programstart vid sen antagning.

Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter. 

Av- och ombokning

Vid sjukdom kan ombokning till annat program ske mot uppvisande av läkarintyg.

Deltagarens organisation har rätt att nyttja den bokade platsen till en annan person från samma organisation utan extra kostnad.

Om avbokning sker mer än sex veckor före programstart återbetalas 100% av avgiften. Sker avbokning mellan sex och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.

Avbokning och meddelande om eventuella förhinder ska alltid ske skriftligen.

Reservation för ändringar

Chefshuset förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta starten på ett program. Ställs ett program in eller flyttas till en tid som inte passar deltagaren så återbetalas alla eventuellt inbetalda avgifter. Vi reserverar oss också för ändringar beträffande programledare och lokal. Ersättningar utöver inbetalda avgifter utbetalas ej.

 

Allmänna villkor: Individuell coaching och rådgivning

Individuell coaching och rådgivning bokas i ett första skede som en serie samtal om minimum sex tillfällen á 1–1,5 timme under 3–12 månader. Därefter sker mötena enligt löpande överenskommelse om tid och plats med din coach/rådgivare.

Eventuellt förhinder till avtalat möte meddelas skriftligen per mejl eller sms minst 48 timmar före avtalad tid.

Priserna som anges avser förberedelser, restid, samtal och eventuell dokumentation.

Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter. 

Betalningsvillkor

Avgiften faktureras efter det första mötestillfället. Betalningsvillkor 30 dagar, dock senast dagen före det andra mötestillfället.

Efter de första sex tillfällena faktureras coachingen månatligen i efterskott. Betalningsvillkor 30 dagar.

Avbokning

Om man efter första mötet känner att det inte kommer att fungera med upplägget eller coachen/rådgivaren så är det möjligt att antingen avboka fortsättningen eller att få en ny coach/rådgivare. Vid avbokning sker fakturering för det första mötestillfället.


Vår mission och vision

Med övertygelsen om att goda ledare är lösningen på allt, är det vår vision att höja chefers prestationsförmåga och välmående.

Chefers främsta uppgift är att se till att vi får välskötta och lönsamma verksamheter. I dagens arbetsliv kräver det prestationsförmåga på mycket hög nivå. Vi hjälper chefer att nå dit.Vårt team

Press

Våra erbjudanden

Våra allmänna villkor och policies