Goda ledare är lösningen på allt Chefshuset erbjuder chef- och ledarskapsstöd och -rådgivning i grupp och individuellt, ledningsgruppsstöd, chef- och ledarskapsutbildningar samt föreläsningar. Chefshusets veckovisa nyhetsbrev och Vibekes aktuella blogg läses av tusentals chefer och ledare varje vecka.
Coachning, handledning, rådgivning samt interna föreläsningar, kurser och utbildningsprogram genomför vi också digitalt om önskvärt.

Aktuellt

Öppna utbildningar

Oavsett begåvning är ingen född till att bli en bra chef – som i alla yrkesroller förutsätter chefsrollen att du måste lära dig jobbet. Chefshuset erbjuder ett brett spektrum av öppna chef- och ledarutbildningar till chefer och ledare på alla nivåer och alla typer av verksamheter.

Chefsstöd – grupp

Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är grupphandledning och -rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Chefsstöd – individuellt

Ett effektfullt sätt att möta chefers ökade behov av bollplank och vägledning i konkreta situationer i chefsvardagen är individuell coachning och rådgivning av erfarna personer med lång egen chefserfarenhet.

Veckans ledarnytt

Var trevlig mot alla de som lämnar, så kanske de söker sig tillbaka igen Begreppet myntades av professor Anthony Klotz vid Texas A&M Universitet, som nu ser en ny trend; ”Boomerang employees” – att många av de som sa upp sig under pandemin har bett att få komma tillbaka.

Senaste blogg

De genanta toppcheferna har mycket av lära av chefen som just fick sparken

Det bedrövliga och genanta kaos som just nu råder i Sveriges högsta ledarskikt tynger och smutsar ner. Därför blir jag alldeles yr av glädje när jag mitt i alltihop snubblar över något väldigt föredömligt och värdigt.

Efter…

Vibeke Pålhaugen

Från våra kunder