8 av 10 chefers främsta utmaningar i coronakrisen

Förra veckan gjorde vi på Chefshuset en högst ovetenskaplig enkätkartläggning av hur chefer upplever tillvaron, utmaningarna och behoven just nu. De hundratals inkomna svaren ger en ögonblicksbild av hur det är att vara chef några veckor in i coronakrisen.

Bilden som chefsenkäten ger speglar det svenska chefskollektivet så som jag känner det efter tjugo års dagligt umgänge; med stort ansvarstagande, orubbligt fokus på arbetsuppgiften här och nu, stor omtanke för såväl medarbetare som verksamhet samt stor egen förmåga att växla om och upp när det behövs. 

Med övertygelsen om att det är just chefskollektivets insatser som kommer avgöra hur landet tar sig genom coronakrisen är enkäten mycket upplyftande läsning. Det resoluta och ihärdiga i det svenska ledarskapet står sig även i krisen. Emellertid är det något som skaver och hindrar mig från att hamna i ett tillstånd av orubbligt optimistiskt lugn. 

Enligt enkäten är de största chefsutmaningarna just nu  medarbetarnas oro, sänkt produktivitet, egen hög arbetsbelastning och svårigheter att prioritera och fatta beslut

Även i denna osäkra tillvaro finns det som är säkert; 1) det värsta är inte över på veckor än, 2) när det värsta är över så kommer det fortfarande inte att vara helt över, och 3) när coronapandemin mätt i sjuk- och dödstal är över så kommer de ekonomiska och samhällsmässiga konsekvenserna igång på allvar. Chefsutmaningen är med andra ord bara i sin början, och chefer (och medarbetare) kommer – i varierande grad – få leva med den här krisen under lång tid framöver. Och i sammanhanget viktigast av allt; för att kunna hantera utmaningarna med medarbetaroro, sänkt produktivitet, svårigheten att prioritera och fatta beslut samt hög egen arbetsbelastning kommer det krävas tre saker som det svenska chefskollektivet i ärlighetens namn redan innan är rätt usla på, nämligen att 

  • lyfta blicken från det dagliga och operativa och tänka framåt
  • ställa krav uppåt och neråt
  • ta hand om sig själv.

Det är inte svenska chefers förmåga – att med Astrid Lindgrens beskrivning av fattiga bonddrängar ”harva, gno och träla” – som kommer ta Sverige genom krisen. Det är orken och begåvningen att se hot och möjligheter i alla förändringar som sker, att hitta nya lösningar och att våga ställa krav. Och sist men kanske viktigast av allt; det är snillet att ta hand om sig själv så man håller hela krisen igenom.

Trots stor spridning är det några saker som cheferna enligt enkäten är överens om att de behöver just nu. Önskemålen är både vettiga, rimliga och högst möjliga att uppfylla. Så bästa chefskollegor; kräv det! För ditt eget, dina medarbetares, verksamhetens och landets bästa. 

Genast känns tillvaron ljusare än på veckor!


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du Vibekes blogg direkt i din mejl varje onsdag.

Till bloggarkivet

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. April 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

19 01

Chefen säger att hon för alltid kommer ångra sitt beslut

Av Vibeke Pålhaugen

Ingen gillar att ha fel och än mindre att erkänna dem. Små barn frestas ofta att ljuga om eller skylla ifrån sig misstag, men efter år av uppfostran förväntas man… Fortsätt att läsa->

13 01

Chefen förmådde inte ge medarbetaren den förnedrande uppgiften att utföra ett arbete åt sin chef

Av Vibeke Pålhaugen

Att vår högsta chef statsminister Stefan Löfven i december strosade runt i shoppinggallerior är högst anmärkningsvärt. Han har fått välförtjänt… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla blogginlägg i arkivet

Prenumerera på bloggen

Vibeke Pålhaugen