Upprörande att det inte plingade till i de höga chefernas etiska chefskompass

Polisskandalen som briserade före jul innehöll den perfekta mixen av extremt dåligt chefsomdöme och smaskighet, för att hålla nyhetsrubriker och upprörda samtal över middags- och konferensbord vid liv i veckor efteråt. Uppgifterna om de höga polischeferna Mats Löfving och Linda Staafs sexårslånga ”destruktiva” privata hemliga relation och kladdiga samröre på jobbet känns väl avancerade för att vara påhittade. 

Det destruktiva privata är givetvis störst ”nyhetsmumma”, men de bådas agerande som chefer är för mig mest upprörande. De allvarliga cheffelstegen är enkla och kräver inte den utredning som rikspolischef Anders Thornberg nu har tillsatt för att gå igenom den miserabla härvan. 

Jag kan inte polisens riktlinjer, men jag gissar att det är ett regelbrott att inte underrätta sin chef om det uppstår en privat relation mellan chef och underställd chef. Om inte annat är det definitivt ett oerhört dåligt chefsomdöme att inte informera sin chef. Det som emellertid helt klart är jävigt och vänskapskorrupt är att Löfving erbjöd Staaf jobbet som direkt underställd underrättelsechef på Noa och att Staaf tackade ja, samtidigt som de hade en (hemlig) privat relation. Att ifrågasätta huruvida Staaf 2015 hade kompetensen för jobbet är idag meningslöst och irrelevant. Oavsett lämplighetsgrad var det fel. Jäv och vänskapskorruption får man absolut inte ägna sig åt inom myndighetssverige.

Att de två inte ser sitt klandervärdiga agerande – att Löfving å sin sida erbjöd Staaf jobbet, och att hon å sin sida tackade ja, under en pågående privat icke-känd relation – kan bero på att Staaf och Löfving anser sig vara så hyvens och rekorderliga att de självklart aldrig skulle tillåta sig det "ologiska” att påverkas av personliga känsloband och partiskhet. Det är nämligen inte alls ovanligt att höga chefer anser att jävs- och opartiskhetsprincipen enbart gäller de som inte besitter samma goda omdöme (och makt) som de själva. 

De förstår helt enkelt inte vad jäv och korruption betyder, och varför det är förbjudet. Att jäv föreligger behöver inte betyda att någon faktiskt agerar partiskt, det räcker med att situationen utgör en risk – att medvetet eller omedvetet påverkas genom sina privata band till en person. Om det skulle kunna uppfattas som jävigt/partiskt ska man låta bli, eftersom vägvalet kommer leda till förtroendeskada för såväl individer (Löfving och Staaf) som organisation (polisen). 

Med lika stor iver som man har diskuterat Staafs (bristande polis)kompetens, välkomnar jag en lika engagerad diskussion kring de bådas (bristande) chefskompetens. Att det inte plingade till i någon av deras etiska chefskompasser när de tog med sig sitt privata samröre in på jobbet, gör de båda höga cheferna högst olämpliga som framtida chefer inom polisen (eller någon annan närliggande myndighet). Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du Vibekes blogg direkt i din mejl varje vecka. 

Till bloggarkivet

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. April 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

25 01

Obegripligt att chefen hyllas för sina otäcka pennalistiska pikar

Av Vibeke Pålhaugen

Skrattade – eller hånskrattade – Magdalena Andersson (S) när Ebba Busch Thor (KD) höll tal i Riksdagen? Det som blev förra veckans stora ledarskapsfråga ställer… Fortsätt att läsa->

18 01

Upprörande att det inte plingade till i de höga chefernas etiska chefskompass

Av Vibeke Pålhaugen

Polisskandalen som briserade före jul innehöll den perfekta mixen av extremt dåligt chefsomdöme och smaskighet, för att hålla nyhetsrubriker och upprörda samtal… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla blogginlägg i arkivet

Prenumerera på bloggen

Vibeke Pålhaugen