Cheferna som får medarbetarna att längta hem

Medarbetarna säger att de vill göra det mycket mer, psykologerna att det är klokt att göra det med måtta – och digitaliseringsexperterna säger att det är det enda vi kommer att göra. Men vad säger vi chefer? Vi som faktiskt bestämmer hur det blir med hemarbete efter coronapandemin.

Omfattande hemarbete har av smittrisk- och folkhälsoskäl varit en tvungen nödvändighet för många under våren, men det är vi chefer som ska avgöra hur det blir med kontoret och tjänstemännens kontorsnärvaro när pandemin är över. Måhända känns det som ett svårt beslut, men medan covid-19 i det närmaste är outforskat så är faktiskt hemarbete, digitala möten och det gränslösa arbetslivet väl genomforskat. Vi har massor av data att luta oss mot. 

Att många anställdaönskar större flexibilitet när det kommer till var och när de jobbar är tydligt sedan tidigare, och enligt en ny undersökning som Dagens Nyheter (DN) släppte i söndags har detta ytterligare stärkts efter månader i coronahemarbete. 

I chefsansvaret ingår det att väga upp medarbetarnas önskemål mot verksamhetens behov, lokalkostnader och framförallt produktiviteten – inte bara för den enskilda medarbetaren utan också för hela gruppen och verksamheten i stort. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid mer omfattande hemarbete är en fråga som kräver särskild omsorg.

Tidigare har chefer varit väldigt förtjusta i att minska kontorsytorna/-kostnaderna och samtidigt har de varit skeptiska till att erbjuda möjligheter till flexibelt hemarbete. Förklaringen till sistnämnda har varit oro för att samhörigheten och samarbetet kollegor emellan ska bli lidande, samt tvivel om huruvida den mest produktiva arbetsinsatsen kan ske i ensamhet vid köksbordet eller på ett fik. Resultatet av förstnämnda är att vi på två decennier år har gått från att förfoga över 30–40 kvadratmeter kontorsyta per person till idag 10–15 kvadratmeter. Det lokalkostnadssänkta, öppna kontorslandskapet har i praktiken också med all forskningsmässig säkerhet gjort oss mer stressade och sjukskrivna samt mindre nöjda, produktiva och kollegiala än någonsin tidigare.

Enligt såväl forskning som DNs färska coronaundersökning finns det gott fog för chefers oro för ensamhet, samarbetet, samhörigheten och kommunikationen vid hemarbete. Men det finns också goda verksamhetsskäl bakom anställdas önskemål om att jobba mer hemifrån. Dagens nerbantade och fullpackade kontorsytor erbjuder helt enkelt inte tillräcklig arbetsro och möjlighet till effektivt arbete. Välmående och produktivitet blir lidande. 

Arbetsmiljöverket fick för ett par år sen uppgiften att se närmare på arbetsmiljöutmaningarna i ett gränslöst arbetsliv, och för något år sen kom de tvärvetenskapliga forskningsrapporterna (se länkar nedan). Och vad säger forskningen – är det bra att erbjuda anställdastörre flexibilitet när det kommer till var och när vi jobbar? Det inte helt otippade svaret är att det beror väldigt mycket på. Faktorerna individ, arbetsuppgifter och hur välfungerande teamet är, är avgörande för om det kommer vara gynnsamt för verksamheten med hemarbete.

I rapporterna flaggas det samtidigt för att parallellt med framväxten av det gränslösa arbetslivet har sjukskrivningarna i Sverige ökat stadigt och markant. De är ojämnt fördelade på yrkesgrupper och branscher men brist på återhämtning är allmänt en stor utmaning. Och vad ska vi chefer göra åt det? Forskarslutsatsen är att vi chefer ska göra det gränslösa arbetslivet mindre gränslöst än vad tekniken gör möjligt.

Men kräver vi i stället att alla tjänstemän i huvudsak ska utföra sina arbeten på kontoret så måste vi också se till att erbjuda mindre stressande miljöer där människans behov av lugn och ro samt en viss privat sfär är tillfredsställt, så att såväl medarbetare som chefer kan få jobbet gjort effektivt på kontoret. Annars kommer längtan därifrån och hem finnas ständigt närvarande oavsett hur mycket vi avskyr trubbiga Teams-möten och innerligt uppskattar och behöver det dagliga umgänget med kollegorna, den välgörande kontorsstolen, den stora skärmen och den snabba uppkopplingen. 

Lästips

Antologin Gränslöst arbete – om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv
Kunskapssammanställning 2018:2 Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa
Arbetsmiljöverkets vägledning om utmaningar i ett gränslöst arbetsliv

Corona-rapport: Möjligheten att göra ett bra jobb har försämrats vid hemarbete


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du Vibekes blogg direkt i din mejl varje onsdag.

Till bloggarkivet

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. April 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

21 04

Hypnos och andlig coaching kunde inte fixa medarbetarna, så chefen testar svordomar

Av Vibeke Pålhaugen

Ett "spirituellt" ledarskap sägs han utöva, Jan Ryde, ägare och vd för det svenska lyxsängföretaget Hästens. Men det handlar om flummigheter långt över… Fortsätt att läsa->

08 03

Den mörka skuggan försvinner lovar han, men också att det kommer bli konsekvenser

Av Vibeke Pålhaugen

Jag försöker få de för mig nu bevingade orden att sjunga i skallen varje gång vardagen känns covid-19-på-n’te-månaden-motig. För hur kämpigt… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla blogginlägg i arkivet

Prenumerera på bloggen

Vibeke Pålhaugen