Idag är chefsutmaningen att få teamet att samverka mindre

År 2019 är status den att samtidigt som vi löste problemet med för lite samarbete/interaktion skapade vi annat; nämligen för mycket av exakt samma sak, och för lite av individuellt arbete i lugn och ro. Tiden vi interagerar med andra under arbetstid har ökat med 50 procent det senaste decenniet och de flesta tjänstemän och chefer spenderar idag 85 procent av sin tid i möten, på mejlen, i telefonen eller i andra digitala samverkansverktyg. Det har fått förödande konsekvenser på såväl arbetets kvalitet som effektivitet, men också på individers välmående.

Forskning från MIT visar att i ”always-on”-arbetslivet har vi blivit bättre på att hitta och processa information, men sämre på att tänka och fatta beslut utifrån det. När det kommer till att lösa mer komplexa problem visar forskningen exempelvis att interaktion över en viss omfattning är bortkastad tid (det vill säga ökar inte kvaliteten på lösningen) och att för mycket samarbete har en kostnad i form av att man får likhetstänkande och en mindre-än-perfekt-konsensuslösning. För lite interaktion och kommunikation kostar också eftersom man går miste om lärande och synergier.

Chefer behöver nu se till att medarbetarna (och de själva) får en bättre balans mellan berikande interaktion och stilla fokuserat arbete (under betald arbetstid). Och det är inte helt enkelt eftersom medarbetarna – rädda för att hamna utanför ”loopen” och trygga med hyperinteraktivitetens bekräftande av att ”jag gör som alla andra” – inte kommer ändra sina beteenden på studs. I det arbetet har chefer fyra verktyg till hands:

  • Skapa platser och tillåtelse
  • Visa vägen som chefer – vara goda förebilder
  • Sätta upp regler, rutiner och begränsningar
  • Mäta, följa upp och ändra


För mer djup och konkreta tips kolla MIT Sloan Management Review artikeln ”Improving the Rhythm of Your Collaboration”.


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

 Foto:SolisImages

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

16 02

Inga intervjuer och ingen bakgrundskoll. Kan du svara ja på tre frågor är jobbet ditt

Av Vibeke Pålhaugen

Inga intervjuer och ingen koll av bakgrund. Kan du svara ja på tre frågor är jobbet ditt. Företagen Greystone Bakery och The Body Shop har med mycket goda resultat tillämpat… Fortsätt att läsa->

11 02

Chefsrekryteringsbranschen ifrågasätts

Av Vibeke Pålhaugen

Vilka som blir toppchefer i världens mest betydelsefulla företag och organisationer styrs av fem tunga chefsrekryteringsfirmor. Den hemlighetsfulla headhuntingsbranschen möts dock av… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen