Att leda förändring, med förändringströtta medarbetare

Förändringsledning var tidigare något som chefer behövde tillämpa någon gång vartannat år. I dagens ledarskap är det en vardagssyssla, eftersom chefsuppdraget i mångt och mycket handlar om att just förändra. Hela tiden, i det stora och i det lilla.

Trots vikten av förändring leder endast 30–50 procent av allt förändringsarbete till avsett resultat. I regel anges implementeringen vara den felande länken – och då mer specifikt dålig uthållighet, för lite resurser och prioriteringskrockar. Men en av de allra vanligaste orsakerna till misslyckat förändringsarbete finns att hitta redan före förändringens implementeringsfas; förändringströtta medarbetare.

En organisations förändringströtthet är en konsekvens av att det har genomförts alltför många förändringar samtidigt, och att de därför har misslyckats.

Om du som chef ska genomföra ett större förändringsarbete i en organisation med förändringströtthet så förutsätter framgång att medarbetarna får tillbaka sin tro på att förändringar kan lyckas, och att deras insats denna gång kommer vara mödan värd.

Följande tre steg kan du som chef ta för att återvinna medarbetarnas förtroende och återuppbygga deras uthållighet inför kommande förändring:

  • Bekräfta hur jobbiga tidigare misslyckanden måste ha varit
  • Basera din nya förändringsplan på en noggrann analys av orsakerna till tidigare misslyckanden
  • Fråga medarbetarna regelbundet om och hur din förändringsplan upplevs annorlunda än tidigare förändringsprojekt


För mer konkreta tips läs Harvard Business Review-artikeln “Leading Change in a Company That’s Historically Bad At It".


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: Nejron Photo

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

06 12

Dålig organisationskultur – chefers sex varningssignaler

Av Vibeke Pålhaugen

En dålig organisationskultur kan ha en starkt negativ påverkan på medarbetarengagemang och produktivitet liksom det kan stöta bort kunder – det är ingen nyhet. Men… Fortsätt att läsa->

26 11

Konstant och frenetiskt uppkopplade tjänsteman

Av Vibeke Pålhaugen

I början av de kognitiva yrkenas tillväxt – när kunskapsarbete i sin linda började ersätta industriarbete – var det fasta kontorstider, brevpost och sekreterare… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen