Fem förutsägelser om vad som kommer ske på jobbet 2019

The Washington Post har frågat ett antal experter om vilka inte så uppenbara trender som kommer få sitt fäste på arbetsmarknaden under 2019. Det blev en fem punkts lista där några punkter erbjuder chefer växande huvudbry.

1) ”Familjeledighet” vanligare också bland icke-småbarnsföräldrar

Fler verksamheter kommer erbjuda ledighet utöver den etablerade (småbarns)föräldraledigheten. Det kan exempelvis handla om att vårda sjuka eller vårdbehövande föräldrar/partner, eller tid att bearbeta sorgen efter att en nära anhörig har gått bort.

2) Växande löneskillnader mellan nyanställda och de som arbetat längre 

Den rådande kompetensbristen på arbetsmarknaden gör att chefer behöver locka med mer för att få in nyanställda. Löneskillnaderna växer mellan de nyrekryterade och de som har varit i verksamheten ett tag. Detta i kombination med en ökad lönetransparens (via Glassdoor och liknande sajter) skapar ett växande moraliskt och praktiskt bekymmer för chefer.

3) Anställda kräver att arbetsgivaren gör mer för att säkerställa personlig data

Det ”globala uppvaknandet” 2018 gällande integritet och hoten mot personlig konsumentdata kommer spilla över till oro kring data som delas med arbetsgivaren. Anställda kommer att börja kräva att arbetsgivaren specificerar sin omsorgsplikt för personliga data.

4) ”Telefonkioskkontoret” får rejäl spridning

Höga fastighetspriser gör att antalet kvadratmeter per anställd fortsätter sjunka. Det öppna kontorslandskapet är av goda skäl avskytt, men kommer sannolikt att förbli. För att avhjälpa det öppna kontorslandskapets oavbrutna brus och svårigheten till koncentration kommer olika former av kontorsbåslösningar och ”telefonkioskkontor” att få en rejäl spridning.

5) Emejl rör sig mot sitt slut och chefer kommer börja ”knuffa”

Verksamheter har rört sig bort från e-mejl och mot messagelösningar i åratal, men förutsägelsen är att 2019 blir året då jobb-e-mejlen verkligen kommer att börja gå mot sin död. 
 
Chefer kommer i större utsträckning att börja använda tech-verktyg i syfte att “nudge”, det vill säga ”knuffa” medarbetarnas beteende i rätt riktning. Sms eller larmmeddelanden till medarbetarna påminner till exempel om antalet innestående semesterdagar eller när det är dags för tidsrapportering.

Läs mer i The Washington Post-artikeln “Five workplace predictions for 2019”.


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: © circotasu

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

11 06

Utmattningssyndrom är numera alltid jobbets fel

Av Vibeke Pålhaugen

Världshälsoorganisationen (WHO) skapade rubriker när de sista veckan i maj offentliggjorde om att utbrändhet numera officiellt ska klassificeras som arbetsplatsrelaterad och en uppenbar… Fortsätt att läsa->

04 06

Jobbrelationer – dämpa din irritation, besvikelse och stress

Av Vibeke Pålhaugen

Relationer på jobbet – till medarbetare, chefskollegor och högre chefer – är för väldigt många chefer en källa till glädje, men också till… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen