Från smart till snabb

Det finns knappast någon chef som inte har fått lära sig att mål ska vara SMARTa, men hur funkar det i praktiken? Inte så bra, är svaret enligt mängder av forskning. Om målens syfte är att driva igenom strategin som ska leda mot verksamhetens överordnade mål, är det enligt ny forskning från MIT bäst om målen är FAST (snabba).

Svagheten med smarta mål är att de underskattar vikten av ambitioner (och är för nära kopplade till lön och bonus), är för snävt fokuserade på individuella prestationer och att de inte tar höjd för vikten av att löpande diskutera målen under året. Risken är att SMARTA mål undergräver nödvändiga anpassningar samt den koordinering och flexibilitet som behövs för att genomföra strategin.

Enligt MITs forskning är det bäst om målen är FAST, vilket står för

  • Frequently discussed
  • Ambitious in scope
  • Specific metrics and milestones
  • Transparent for everyone in the organisation to see.

Google, Netflix, Intel, Burger King och Kraft Heinz är exempel på företag som använder sig av FAST-mål under namnet OKR (objective key results).

Är du nyfiken på att i ett snabbt och interaktivt test skatta ditt företags målsättningsprocess i hur väl de matchar FAST? Gör testet och läs mer om FAST-mål i MIT Sloan Management Review-artikeln ”With Goals, FAST Beats SMART”.


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: ©monamakela.com

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

19 05

Prata med en medarbetare om psykisk ohälsa

Av Vibeke Pålhaugen

En av fyra drabbas av psykisk ohälsa vid något tillfälle i livet, och som chef kommer du med all sannolikhet behöva leda personer med stress- och utmattningsproblematik, depression,… Fortsätt att läsa->

12 05

AI och algoritmer kan göra dig till en sämre chef

Av Vibeke Pålhaugen

Vi har knappt sett början av vad AI och algoritmer kommer att ge chefer för möjligheter att skapa mer flexibla och givande arbetssätt. Men det kommer inte nödvändigtvis… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen