Hur du skapar aktivt deltagande i digitala möten

Det kan vara svårt nog att få personer att uppmärksamt lyssna och koncentrera sig på fysiska möten, men i digitala möten är utmaningen i regel avsevärt mycket större. Enligt en artikel i Harvard Business Review finns lösningen i att som mötesledare skapa strukturerade möjligheter för frivilligt engagemang.

Enligt en studie kan du med hjälp av nedan fem regler dramatiskt och omedelbart öka produktiviteten i digitala möten:

1. 60-sekundersregeln
Gör något under de första 60 sekunderna som får deltagarna att känna av problemet/möjligheten innan du försöker lösa det.

2. Ansvarsregeln
Tillåt inte deltagarna att omedvetet inta rollen som observatör genom att tidigt i mötet kapa en upplevelse av delat ansvar.

3. The nowhere to hide-regeln
Om alla är ansvariga känner ingen sig ansvarig. Ge deltagarna uppgifter som de aktivt måste jobba med och engagera sig i.

4. The MVP rule – Minimum Viable PowerPoint – minsta möjliga powerpoints
Ingenting är mer engagemangsdödande än alltför många powerpointbilder under ett möte.

5. Femminutersregeln
Utan bibehållna förväntningar om meningsfull involvering är risken stor för att deltagarna faller tillbaka i observatörsrollen. Så prata aldrig mer än i 5 minuter utan att ge gruppen en fråga eller ett problem att jobba med. 
 
För konkreta exempel och tips för varje steg läs The Harvard Business Review-artikeln ”How to get people to actually participate in virtual meetings”


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: ©olezzo

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

29 03

Fyra lästips på temat svåra samtal

Av Vibeke Pålhaugen

Svåra samtal på distans
Människor kommunicerar bäst när de är på samma plats samtidigt och ansikte-mot-ansikte, och normalt… Fortsätt att läsa->

23 03

Hur du skapar aktivt deltagande i digitala möten

Av Vibeke Pålhaugen

Det kan vara svårt nog att få personer att uppmärksamt lyssna och koncentrera sig på fysiska möten, men i digitala möten är utmaningen i regel avsevärt mycket… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen