Hur skyddar du dina bästa medarbetare från utbrändhet?

Som chef är det lätt att bli förtjust i en högpresterande underställd medarbetare eller chef. Och inte undra på det, deras produktivitet är enligt studier omkring 400 procent högre än en genomsnittlig anställds.

Verksamheters högpresterande – chefer och medarbetare – utgör samtidigt en högriskgrupp för arbetsrelaterad psykisk ohälsa och utmattningsdepression.

Det är frestande enkelt att förklara det med de högpresterandes egna (över)ambitioner och oförmåga att säga nej. Men det är långt ifrån hela förklaringen, också deras egna chefer har stor påverkan.

Många chefer gör nämligen – ofta omedvetet – tre saker som bidrar till att öka sannolikheten för att deras bästa medarbetare ska drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa:

  • De ger hela tiden de högpresterande de svåraste uppdragen, uppgifterna eller projekten. De högpresterande får inte den naturliga andningspaus som lite enklare uppdrag kan ge.
  • De förväntar sig att de högpresterande ska kompensera för och stödja svagare medarbetare i teamet.
  • De ber ofta de högpresterande göra små extrainsatser som inte är direkt relaterade till deras jobb.

Läs mer i Harvard Business Review-artikeln ”How are you protecting Your High Performers from Burnout?”.


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: ©IrisImages

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

29 11

Jobbet sliter på hälsan för 1 av 4 anställda

Av Vibeke Pålhaugen

1 av 4 – omkring ofattbara 1 250 000 miljoner människor sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden – har det senaste året haft hälsoproblem till följd av arbetet,… Fortsätt att läsa->

22 11

Oavsett hur illa det är så upplever chefer att uppsägning på grund av personliga skäl är omöjlig

Av Vibeke Pålhaugen

Vilken chef har inte känt hopplöshet inför en medarbetare som beter sig så illa att det får negativa konsekvenser för arbetsmiljön och hela verksamheten, som presterar… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen