Hur skyddar du dina bästa medarbetare från utbrändhet?

Som chef är det lätt att bli förtjust i en högpresterande underställd medarbetare eller chef. Och inte undra på det, deras produktivitet är enligt studier omkring 400 procent högre än en genomsnittlig anställds.

Verksamheters högpresterande – chefer och medarbetare – utgör samtidigt en högriskgrupp för arbetsrelaterad psykisk ohälsa och utmattningsdepression.

Det är frestande enkelt att förklara det med de högpresterandes egna (över)ambitioner och oförmåga att säga nej. Men det är långt ifrån hela förklaringen, också deras egna chefer har stor påverkan.

Många chefer gör nämligen – ofta omedvetet – tre saker som bidrar till att öka sannolikheten för att deras bästa medarbetare ska drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa:

  • De ger hela tiden de högpresterande de svåraste uppdragen, uppgifterna eller projekten. De högpresterande får inte den naturliga andningspaus som lite enklare uppdrag kan ge.
  • De förväntar sig att de högpresterande ska kompensera för och stödja svagare medarbetare i teamet.
  • De ber ofta de högpresterande göra små extrainsatser som inte är direkt relaterade till deras jobb.

Läs mer i Harvard Business Review-artikeln ”How are you protecting Your High Performers from Burnout?”.


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: ©IrisImages

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

14 02

Chefers eviga saknad efter oplanerad tid

Av Vibeke Pålhaugen

Att chefer behöver utrymme för att tänka, och marginaler för spontana möten och att ta hand om akuta problem, är ingen nyhet. Och de flesta har någon gång fått… Fortsätt att läsa->

12 02

Att leda och jobba med personer som saknar självinsikt

Av Vibeke Pålhaugen

Personer med självinsikt – som vet vilka de är och ser hur deras beteende påverkar omgivningen, och tar ansvar för det – är enligt studier en bristvara på… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen