Ledningsgruppers tre vanligaste misstag

Ledningsgrupper – på alla nivåer i organisationen – har ett oproportionerlig stort inflytande på de som de är satta att leda. Chefer och medarbetare bevakar sina högsta chefer och ser deras beteende – det goda såväl som det dåliga – som signaler på vad som är tolererat, eftersträvansvärt och kanske även belönat. Och sen tar de efter.

Ledningsgrupper borde ta sin smittsamhet på största allvar och eftersträva föredömlighet i allt de gör, men så är tyvärr fallet sällan. Och enligt en artikel i Harvard Business Review har följande tre ledningsgruppsovanor störst negativt inflytande på verksamheten:
 
1) Bristande fokus och prioritering
Mötesineffektivitet; slentrianmässiga förberedelser samt ostrukturerat och ofokuserat genomförda möten. Verksamhetsbeslut fattas inte alls eller spretar åt olika håll.
 
2) Tävlan och rivalitet mellan ledningsgruppens medlemmar
Gemensamma mål och delat ansvarstagande saknas.
 
3) Oförmåga att hantera konflikter och ge konstruktiv feedback samt ovilja att dela information
Baktalande, att hålla inne med ärliga åsikter eller protester, samt att låta bli att agera enligt den egna ledningsgruppens beslut.

Läs mer i Harvard Business Review-artikeln ”3 Ways Senior Leaders Create a Toxic Culture”.
 


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: ©IrisImages

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

19 05

Prata med en medarbetare om psykisk ohälsa

Av Vibeke Pålhaugen

En av fyra drabbas av psykisk ohälsa vid något tillfälle i livet, och som chef kommer du med all sannolikhet behöva leda personer med stress- och utmattningsproblematik, depression,… Fortsätt att läsa->

12 05

AI och algoritmer kan göra dig till en sämre chef

Av Vibeke Pålhaugen

Vi har knappt sett början av vad AI och algoritmer kommer att ge chefer för möjligheter att skapa mer flexibla och givande arbetssätt. Men det kommer inte nödvändigtvis… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen