Chefer är överbelastade med projekt och nya initiativ

Det är inte alls ovanligt att verksamheter lanserar flera stora initiativ eller projekt samtidigt. IT, HR, ekonomi och verksamhetsområdena har alla något nytt på gång som kräver chefernas och teamens uppmärksamhet och tid, samtidigt.
 
Överarbetade chefer i organisationen ser vad överbelastningen kostar i form av förlorad produktivitet, kvalitet och höjd personalomsättning – och undrar frustrerat hur de högsta cheferna egentligen tänker. Hur kan de besluta att sätta igång så mycket samtidigt?
 
Sju möjliga förklaringar anges i en artikel i senaste utgåvan av Harvard Business Review:
 
1) Konsekvensblindhet – högsta ledningsgruppen är vid beslutsfattandet omedveten om alla projekt och den kumulativa arbetsmängden som uppstår för chefer och medarbetare.
 
2) Multiplikatoreffekt – högsta cheferna ser bara projekten inom sina egna affärs-/verksamhetsområden och gör prioriteringar och lanseringsplaner isolerat från vad som är på gång samtidigt inom andra områden.

3) Kohandelseffekten – “I will support your initiatives if you support mine-tänket” höga chefer emellan leder till fler initiativ och projekt, men färre som kommer att avslutas.

4) Ofinansierade mandat – initiativ och projekt lanseras ofta utan krav om att chefer och deras team ska få nödvändiga resurser för uppgiften.

5) Plåsteråtgärder –  när projekt eller initiativ som lanseras ger begränsad lösning på ett allvarligt problem tenderar det medföra att nya initiativ dyker upp – som inte heller åtgärdar grundproblemen.

6) Kostnadsnärsynthet – en vanlig plåsteråtgärd som kan förvärra överbelastningen är när man drar ner på personal utan att reducera arbetsbelastningen.

7) Tröghet – organisationen saknar förmågan eller viljan att ta bort existerande arbetsprocesser, initiativ eller projekt när nya tillkommer.
 
Tips om vad som fungerar och inte fungerar för att undvika projekt-/initiativöverbelastning samt konkreta exempel hittar du i Harvard Business Review-artikeln ”Too many projects”


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: © GoLo
 

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

11 06

Utmattningssyndrom är numera alltid jobbets fel

Av Vibeke Pålhaugen

Världshälsoorganisationen (WHO) skapade rubriker när de sista veckan i maj offentliggjorde om att utbrändhet numera officiellt ska klassificeras som arbetsplatsrelaterad och en uppenbar… Fortsätt att läsa->

04 06

Jobbrelationer – dämpa din irritation, besvikelse och stress

Av Vibeke Pålhaugen

Relationer på jobbet – till medarbetare, chefskollegor och högre chefer – är för väldigt många chefer en källa till glädje, men också till… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen