Pendeln har svängt – chefer (och medarbetare) blir alltmer maktlösa och överkontrollerade

Redan under 1930-talet inleddes ett mer vidsynt managementideal när forskare och företagsledare så sakteligen började överge Taylorismen – vars grundpelare var byggda på detaljstyrning och brist på tillit, och en tanke om att de anställda var maskiner som skulle utföra arbetet efter exakta instruktioner (Teori X). Under senare delen av 70-talet hade man landat i föreställningen att bäst är att visa tillit, samt att involvera och ge de anställda makten att påverka och forma sina egna arbeten (Teori Y). Och i takt med att medarbetarengagemanget och -lojaliteten höjdes ökade också produktiviteten och kvaliteten rejält.

Nu finns det starka tecken på att pendeln rör sig tillbaka mot Teori X igen, enligt en artikel i senaste numret av Harvard Business Review. Detta trots många års forskning kring Teori Ys alla fördelar och ”employee empowerment”, och Teori Xs alla avigsidor och förödande konsekvenser för produktiviteten. Och med dagens teknologi och gigekonomi möjliggörs att styra, övervaka och mäta såväl tjänstemän som andra anställda ännu mer nitiskt än vad Frederick Taylor gjorde med sina stoppklockor vid produktionslinjen i början på 1900-talet. Utvecklingen ger grund för oro.

I ett stegrande optimerande och avhumaniserande Teori X-arbetsliv flyttas beslut och kontroll i tilltagande utsträckning från chefer och medarbetare till experter och algoritmer. Och det till trots för generationer av forskning kring Teori Ys - ”employee empowerment” - alla fördelar och Teori Xs alla avigsidor och förödande konsekvenser för produktiviteten. Chefer och medarbetare har aldrig gillat att övervakas och när de blir överkontrollerade och inte längre får fatta beslut så försvinner ansvarstagande samt viljan och möjligheten att ”göra det lilla extra”.

I ett optimerande och avhumaniserande Teori X-arbetsliv flyttas beslut och kontroller från chefer och medarbetare till experter och algoritmer, vilket lockar många beslutsfattande företagsledare som i stor majoritet är ingenjörer och ekonomer. Tanken är att det enda som krävs av chefer är att skriva regler och riktlinjer samt att ta fram mål, mätsystem och snygga dashboards. Att uppnå engagerade medarbetare anses ”flummigare”, svårare, och tros kräva mer chefstid och -fokus. Det gör att beteendevetenskapen – grundpelaren i Teori Y – minskat kraftigt i affärsskolornas läroplan, och i chefsutvecklingsprogrammen har ämnet i stort sett försvunnit. 

”If it weren’t for the people, the god-damn people always getting tangled up in the machinery …the world would be an engineer’s paradise”. Kurt Vonngut, Player Piano

Den stora ledarutmaningen framöver är att hitta en lösning som inte är antingen X eller Y, utan en mix som faktiskt – och inte bara teoretiskt – fungerar.

För fördjupning, historiebeskrivning och många konkreta exempel; läs mer i Harvard Business Review-artikeln “Stop Overengineering People Management”.

 


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: © svetazi

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

13 10

Samarbetet och umgänget på jobbet är just nu superbesvärligt

Av Vibeke Pålhaugen

Den sociala distanseringen som coronapandemin kräver gör oss socialt mer klumpiga. Det är vetenskapligt bevisat att de sociala förmågorna förtvinar hos människor… Fortsätt att läsa->

06 10

Sex sätt att få tala till punkt

Av Vibeke Pålhaugen

I förra veckans amerikanska presidentkandidatdebatt fick vi se en kronisk serie-avbrytare i aktion. Under det verbala gyttjebadet mellan Donald Trump och Joe Biden var det uppenbart hur svårt… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen