Saknar din verksamhet mening?

Frågan om varför en verksamhet existerar – det vill säga syftet/missionen – har det senaste decenniet varit en het chefsfråga. Den är driven av vetskapen om att människor vill arbeta i verksamheter vars syfte klingar väl med dem intellektuellt och känslomässigt, men också av förståelsen för att personer inte kan prestera enligt sin fulla förmåga om de inte vet varför verksamheten existerar eller vad man vill uppnå.

Majoriteten verksamheter har dock svårt att definiera sitt syfte/sin mission, och ännu mer besvärligt är det att leva den. Enligt en PwC-studie anser endast 3 av 10 att deras verksamhets syfte känns meningsfull, och blott 4 av 10 kan se värdet av sina insatser. De allra flesta känner sig vilsna på jobbet, vilket har en högst olycklig påverkan på såväl engagemang som produktivitet.

En stor del av lösningen är att börja med att svara på frågan varför. Verksamheter som gör det (på ett bra sätt) har dubbelt så många motiverade och passionerade medarbetare jämfört med övriga, och 90 procent levererar tillväxt och lönsamhet över branschgenomsnittet.

En bra missionsformulering uppfyller två överordnade mål: 1) den formulerar tydligt det strategiska målet och 2) den inspirerar och motiverar de anställda. Mer exakt är det en formulering av verksamhetens löfte till kunden, som
… är relevant för en kundgrupp/användare – den gör det tydligt vilkas liv eller vilka verksamheter vi på något sätt förbättrar.
… är unikt – vi kommer bli saknade om vi försvinner.
…vi är rättmässiga ägare av –vi har eller kan utveckla förmågan att utmärka oss inom ett område.

”The development of children’s creativity through play and learning.”
Lego mission statement

Att tydligt och inspirerande formulera varför är emellertid bara början. Nästa steg är att bygga struktur och förmåga att leverera enligt missionen. För tips om hur du gör det och mer läsning kolla Harvard Business Review-artikeln “Why are we here?”.


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje onsdag Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: BillionPhotos.com

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

26 05

Hantera medarbetare som nu börjar underprestera efter veckor i hemarbete

Av Vibeke Pålhaugen

Många chefer upplever nu att normalt väl presterande medarbetare får allt svårare att utföra sina distansjobb med samma kvalitet och effektivitet. Och att hålla medarbetare… Fortsätt att läsa->

15 05

Ständig tillgänglighet hyllas, men baksidan är att vi inte får jobbet gjort

Av Vibeke Pålhaugen

Trenden med ständig och galet frenetisk realtidskommunikation är långt ifrån ny, men har fått en rejäl skjuts i och med coronapandemin och ökningen av distansarbete.… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen