Ska du återanställa en medarbetare som har lämnat?

För inte länge sen ansågs det som ett tecken på illojalitet att säga upp sig från ett jobb, och därför återanställde chefer högst undantagsvis. Men eftersom en person numera förväntas ha omkring tio-tolv anställningar under sitt arbetsliv och kompetensbristen är stor, behöver många chefer förhålla sig på ett nytt sätt till dessa ”boomerang”-medarbetare som vill komma tillbaka. Vi vill gärna tro på andra-chansen-underverk, men är det ett rimligt antagande att göra som chef?

Enligt en ny forskningsstudie som presenteras i Harvard Business Review vet vi idag mer om både för- och nackdelar med att erbjuda återanställning. Studien djupdök i följande frågeställningar:
 
Enligt en ny forskningstudie i Harvard Business Review vet vi idag mer om både för- och nackdelar med att erbjuda återanställning. Studien djupdök i följande frågeställningar:
1) Ökar, sjunker eller förblir jobbprestationen oförändrad hos en boomerang-medarbetare när hen kommer tillbaka till en tidigare arbetsgivare?
2) Hur jämför sig boomerang-medarbetarens prestation och turnover med mer traditionella val: internt befordrade medarbetare och förstagångs externa rekryteringar?
 
Forskningens huvudslutsatser i korthet: 

  • Boomerang-medarbetarens prestation förblir oförändrad – prestationen är på samma nivå som förra gången personen hade en anställning hos arbetsgivaren.
  • Boomerang-medarbetaren presterar i nivå med internt befordrade och externa förstagångsrekryterade det första året, men efter det förbättras deras prestation i lägre takt än prestationen hos de övriga två kategorierna.
  • Boomerang-medarbetaren kommer högst sannolikt att säga upp sig igen, och på grund av samma/liknande skäl som den första gången.

Läs mer och hitta en snabbt förklarande matris i Harvad Business Review-artikeln ”Should you rehire an employee who left your company?”.

Foto: © seanlockephotography

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

22 04

Hur chefer kan planera för arbetslivet efter covid-19

Av Vibeke Pålhaugen

Alla tycks rörande överens om att vi inte kommer gå tillbaka till det arbetsliv vi hade före covid-19 – särskilt inte tjänstemännen. Lika ense är de flesta… Fortsätt att läsa->

26 02

Stress och utbrändhet accelererar i covid-tider

Av Vibeke Pålhaugen

Arbetsrelaterad stress och utmattning var alarmerande hög redan innan covid-19, men det senaste året har problemet nått nya höjder.
 
Sen länge vet vi rent… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen