Värst drabbade av informationsbördan är chefer

Vi är alla bekanta med begreppet och företeelsen information overload. Informationsöverbelastning är vår chefsvardag, men enligt vetenskapen på bekostnad av välmående och tillhörande produktivitet. 

Informationsvolymen brukar få skulden, men det finns en annan aspekt som är ännu mer belastande: information burden – informationsbördan. Problemet är alltså inte främst volymen av information, men i vilken utsträckning informationen är svår att ta till sig och förstå. Enligt en artikel i Harvard Business Review är information burden definierad som information som är:

Duplicerad: 57 % av medarbetare och chefer bedömer att de ofta mottar samma eller liknande information flera gånger. 

Irrelevant: 47 % av medarbetare och chefer uppger att informationen de får från verksamheten inte är relaterad till deras dagliga arbete.

Kräver en intensiv ansträngning: 38 % av medarbetare och chefer säger att det krävs extra ansträngning och arbete att hålla sig ajour med mängden information som de mottar på jobbet. 

Inkonsekvens: 33 % av medarbetare och chefer upplever att informationen de får från verksamheten ofta är inkonsekvent eller krockar med annan intern information.

Konsekvensen av allt detta blir att medarbetare och chefer i genomsnitt kastar bort 3 timmar och 27 minuter per vecka på att hantera informationsbördan. Gruppen som sliter långt över genomsnittet är just chefer. 

För djupare läsning och konkreta tips för att få ner informationsbördan på jobbet, läs Harvard Business Review-artikeln ”Reducing information overload in your organisation”

 


Som prenumerant på Chefshusets nyhetsbrev får du varje vecka Veckans ledarskapsnyhet direkt i din mejl.

Foto: © photoschmidt

Till arkivet för ledarskapsnyheter

Vibeke Pålhaugen

Ett par år efter civilekonomstudierna kom jag till insikten att finansvärlden inte var så stimulerande som jag hade hoppats. Jag gick vidare till en karriär som affärsutvecklare och strategikonsult, och 1999 lämnade jag hemlandet Norge för Stockholm, Sverige.

Jag har varit väldigt förtjust i alla mina jobb, men livet blev som allra bäst efter att jag blev chef! Åren 2003 till 2011 arbetade jag på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. I april 2011 startade jag verksamheten Chefshuset där min ambition är att jag och kollegorna på olika sätt ska bidra till att höja chefers prestationsförmåga och välmående. Plattformen för Chefshuset är min djupa övertygelse om att goda ledare är lösningen på allt.

Chef- och ledarskapsfrågor – högt och lågt – är vad mitt arbete handlar om, och det ger mig den stora förmånen att få möta tusentals chefer varje år. Och det är ofta i deras chefsvardag jag hittar material till mina veckovisa bloggar.

31 01

Att orka vara en empatisk chef

Av Vibeke Pålhaugen

Vår tumultartade samtid fyller våra organisationer med oro och trötthet. Många medarbetare är slitna och i stort behov av empati från oss chefer. Men även vi är… Fortsätt att läsa->

23 01

Hälften av chefers 1:1-möten är undermåliga

Av Vibeke Pålhaugen

1:1-möten – rutinen när chefen regelbundet träffar sina medarbetare för att följa upp arbete, mål och mående – tredubblar sannolikheten att medarbetaren… Fortsätt att läsa->

Mest läst

Läs alla ledarnyheter i arkivet

Prenumerera på ledarnytt

Vibeke Pålhaugen