Att sätta individuella mål

-Ett ledningsverktyg för ökat engagemang och produktivitet

Chefsuppgiften handlar i grunden om att leda medarbetarnas arbetsprestation, utveckling och allmänna beteende på jobbet. För att framgångsrikt lyckas med den uppgiften behöver du som chef veta vad du ska leda mot.

Med individuella mål för dina medarbetare får du som chef möjlighet att styra verksamheten i önskad riktning – samtidigt som dina medarbetare blir mer motiverade, ansvarstagande och produktiva. Medarbetare som ser sitt bidrag till helheten, som vet vad som förväntas av dem och som mäts och följs upp enligt överenskomna mål inte bara presterar bättre, men har också större engagemang och mår bättre än andra medarbetare.

Individuella mål är också en förutsättning för att du som chef ska kunna ge feedback och säkerställa önskvärt beteende och utveckling för såväl medarbetare som verksamhet. De underlättar också avsevärt chefsuppgiften att sätta och kommunicera individuella löner.

Under föreläsningen Att sätta individuella mål tar vi upp frågor som

  • Vikten av att alla medarbetare kan se och följa upp sina bidrag till helheten
  • Sammanhangen mellan överordnade mål, verksamhetsplanering, individuella mål och uppföljning
  • Olika typer av individuella mål
  • Att ta fram individuella mål
  • Uppföljning av individuella mål

Upplägg och metodik

Vi besöker din verksamhet, och det korta, konkreta och stimulerande innehållet ska ge insikter och verktyg som omedelbart går att omsätta till praktisk nytta i chefsvardagen. Samtidigt får cheferna en gemensam upplevelse som skapar förutsättningar för ökad samhörighet och att förändring faktiskt sker. 

60–90 minuter. Alla föreläsare har lång erfarenhet som föreläsare, chef- och ledarutvecklare, och sist men inte minst har alla lång erfarenhet som chefer.

Under föreläsningarna varvar vi teori med interaktivitet och korta praktiska övningar. Praktiska exempel från verkligheten är också en viktig del av metodiken. 


Målgrupp

Expressformatet passar utmärkt som utvecklingsinsats i samband med exempelvis interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefssamlingar, ledarforum, chefskonferenser och hr-dagar. 

 

Pris

15 000 SEK exklusive moms för en standard Chefsexpressföreläsning för upp till 40 deltagare.

Priset avser förberedelser, restid och genomförande inom Stockholms län, samt föreläsningsmaterial till deltagarna. För uppdrag utanför Stockholms län tillkommer vissa kostnader beroende på resekostnader och -tid. 


Skicka en bokningsförfrågan med dag, tid och plats.
Skicka bokningsförfrågan

Ladda ner produktblad som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Hittar du inte föreläsningen du hade tänkt dig, har du frågor eller vill du ha referenser? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också halvdagskurser för interna chefsgrupper där mer utrymme ges för cheferna att öva, diskutera och reflektera.

Om Chefsexpress

Chefsexpress är föreläsningar baserade på ett antal aktuella chef- och ledarskapsfrågor.

Föreläsningarna passar utmärkt som inspiration och utvecklingsinsats i samband med exempelvis chefssamlingar, ledarforum, interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefskonferenser eller hr-dagar.

Upplägg: 60–90 minuter
Pris: 15 000 SEK

Våra föreläsningar