Feedback och svåra samtal

– Vardagsdialog kring prestation och utveckling

Aldrig har chefer haft så höga krav på sig att utveckla medarbetarna mot högre engagemang och prestation. Ett viktigt chefsarbete är därför en tät dialog kring arbete och utveckling med varje enskild person. Men det är lätt att glömma som chef, att undvika och skjuta på obestämd framtid.

Det kan handla om att framföra kritik eller att ta upp det som inte fungerar utan att såra. Att reda ut kränkningar och konflikter, meddela en lön som inte kommer uppskattas, kanske omplacera eller säga upp. Men också att uppmärksamma det som medarbetarna gör bra, är en vanlig chefsutmaning.

Att bekräfta det medarbetarna gör bra är ännu viktigare än att uppmärksamma det som inte fungerar. Logiken är enkel. Personer som får höra att de gör rätt saker bra gör i regel ännu mer rätt saker, och ännu bättre.

Under föreläsningen Feedback och svåra samtal tar vi upp frågor som:

  • Individers och organisationers behov av dialog kring egen prestation och utveckling.
  • Feedback som ger resultat har högt instruktionsvärde – en enkel modell. 
  • Den röda tråden mellan mål, uppföljning och prestation.
  • En trestegsmodell för svåra samtal.
  • Att som chef hantera och bemöta känsloyttringar.

Upplägg och metodik

Vi besöker din verksamhet, och det korta, konkreta och stimulerande innehållet ska ge insikter och verktyg som omedelbart går att omsätta till praktisk nytta i chefsvardagen. Samtidigt får cheferna en gemensam upplevelse som skapar förutsättningar för ökad samhörighet och att förändring faktiskt sker. 

60–90 minuter. Alla föreläsare har lång erfarenhet som föreläsare, chef- och ledarutvecklare, och sist men inte minst har alla lång erfarenhet som chefer.

Under föreläsningarna varvar vi teori med interaktivitet och korta praktiska övningar. Praktiska exempel från verkligheten är också en viktig del av metodiken. 


Målgrupp

Expressformatet passar utmärkt som utvecklingsinsats i samband med exempelvis interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefssamlingar, ledarforum, chefskonferenser och hr-dagar. 

Pris

15 000 SEK exklusive moms för en standard Chefsexpressföreläsning för upp till 40 deltagare.

Priset avser förberedelser, restid och genomförande inom Stockholms län, samt föreläsningsmaterial till deltagarna. För uppdrag utanför Stockholms län tillkommer vissa kostnader beroende på resekostnader och -tid. 


Skicka en bokningsförfrågan med dag, tid och plats.
Skicka bokningsförfrågan

Ladda ner produktblad som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Hittar du inte föreläsningen du hade tänkt dig, har du frågor eller vill du ha referenser? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också halvdagskurser för interna chefsgrupper där mer utrymme ges för cheferna att öva, diskutera och reflektera.

Om Chefsexpress

Chefsexpress är föreläsningar baserade på ett antal aktuella chef- och ledarskapsfrågor.

Föreläsningarna passar utmärkt som inspiration och utvecklingsinsats i samband med exempelvis chefssamlingar, ledarforum, interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefskonferenser eller hr-dagar.

Upplägg: 60–90 minuter
Pris: 15 000 SEK

Våra föreläsningar