Leda förändring

– Hela tiden, i det stora och i det lilla

Chefsuppdraget handlar i dag mångt och mycket om att förändra. Hela tiden, och i det stora och i det lilla. Och oavsett om det handlar om ett gigantiskt förändringsprojekt eller en medarbetare som behöver göra en uppgift på ett annat sätt, så är chefens framgångsrecept det samma. Målet behöver vara tydligt, och chefens viktigaste uppgift är att skapa en miljö som förstärker och uppmuntrar.

Innehåll

Trots vikten av förändring leder mindre än hälften av allt förändringsarbete till avsett resultat. Människor liksom organisationer har i regel ett naturligt motstånd mot förändring. Men med förståelse för förändringens dynamik kan chefer vända motstånd till förändringsvilja och -kraft. God planering, genomförande i små steg och stort fokus på att det är människors beteenden som behöver ändras är receptet bakom lyckade förändringsprojekt. 


Under föreläsningen Leda förändring tar vi upp frågor som:

  • En enkel modell för förändringsarbete.
  • Vikten av att svara på frågorna varför och vad.
  • Vad som händer med människor vid förändringar.
  • Att hantera förändringsmotstånd och påverka beteende i önskad riktning.
  • Kommunikation vid förändringar.


Upplägg och metodik

Vi besöker din verksamhet, och det korta, konkreta och stimulerande innehållet ska ge insikter och verktyg som omedelbart går att omsätta till praktisk nytta i chefsvardagen. Samtidigt får cheferna en gemensam upplevelse som skapar förutsättningar för ökad samhörighet och att förändring faktiskt sker. 

60–90 minuter. Alla föreläsare har lång erfarenhet som föreläsare, chef- och ledarutvecklare, och sist men inte minst har alla lång erfarenhet som chefer.

Under föreläsningarna varvar vi teori med interaktivitet och korta praktiska övningar. Praktiska exempel från verkligheten är också en viktig del av metodiken. 


Målgrupp

Expressformatet passar utmärkt som utvecklingsinsats i samband med exempelvis interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefssamlingar, ledarforum, chefskonferenser och hr-dagar. 


Pris

15 000 SEK exklusive moms för en standard Chefsexpressföreläsning för upp till 40 deltagare.

Priset avser förberedelser, restid och genomförande inom Stockholms län, samt föreläsningsmaterial till deltagarna. För uppdrag utanför Stockholms län tillkommer vissa kostnader beroende på resekostnader och -tid. 


Skicka en bokningsförfrågan med dag, tid och plats.
Skicka bokningsförfrågan

Ladda ner produktblad som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Hittar du inte föreläsningen du hade tänkt dig, har du frågor eller vill du ha referenser? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också halvdagskurser för interna chefsgrupper där mer utrymme ges för cheferna att öva, diskutera och reflektera.

Om Chefsexpress

Chefsexpress är föreläsningar baserade på ett antal aktuella chef- och ledarskapsfrågor.

Föreläsningarna passar utmärkt som inspiration och utvecklingsinsats i samband med exempelvis chefssamlingar, ledarforum, interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefskonferenser eller hr-dagar.

Upplägg: 60–90 minuter
Pris: 15 000 SEK

Våra föreläsningar