Utvecklingssamtal

– Från pliktfyllt till värdefullt ledningsverktyg

Chefer och medarbetare ogillar medarbetarsamtalen lika mycket, och ytterst få utvecklingssamtal leder till utveckling och högre prestation. Men att så få uppskattar dem betyder inte att de är dåliga. Det är både smart och betydelsefullt att med viss regelbundenhet sätta sig en längre stund för att prata om hur viktigt medarbetarens jobb är för verksamheten, om allt personen har gjort bra och de saker som kan utvecklas med ambitionen att lyfta såväl medarbetaren som verksamheten.

Innehåll

Under föreläsningen Utvecklingssamtal berättar vi om förutsättningarna för att medarbetarsamtalen ska skapa tilltänkt och eftersträvansvärd nytta. Vi tar upp frågor som:

  • Varför utvecklingssamtal, och vilken nytta kan de göra?
  • Utvecklingssamtalets typiska beståndsdelar.
  • Vikten av att våga vara ärlig, och att på ett bra sätt också ta upp det som inte har fungerat bra.
  • Betydelsen av noggranna förberedelser.
  • Utvecklingssamtalets koppling till lönesättningen.


Upplägg och metodik

Vi besöker din verksamhet, och det korta, konkreta och stimulerande innehållet ska ge insikter och verktyg som omedelbart går att omsätta till praktisk nytta i chefsvardagen. Samtidigt får cheferna en gemensam upplevelse som skapar förutsättningar för ökad samhörighet och att förändring faktiskt sker. 

60–90 minuter. Alla föreläsare har lång erfarenhet som föreläsare, chef- och ledarutvecklare, och sist men inte minst har alla lång erfarenhet som chefer.

Under föreläsningarna varvar vi teori med interaktivitet och korta praktiska övningar. Praktiska exempel från verkligheten är också en viktig del av metodiken. 


Målgrupp

Expressformatet passar utmärkt som utvecklingsinsats i samband med exempelvis interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefssamlingar, ledarforum, chefskonferenser och hr-dagar. 


Pris

15 000 SEK exklusive moms för en standard Chefsexpressföreläsning för upp till 40 deltagare.

Priset avser förberedelser, restid och genomförande inom Stockholms län, samt föreläsningsmaterial till deltagarna. För uppdrag utanför Stockholms län tillkommer vissa kostnader beroende på resekostnader och -tid. 


Skicka en bokningsförfrågan med dag, tid och plats.
Skicka bokningsförfrågan

Ladda ner produktblad som pdf, eller beställ så skickar vi dig materialet med posten.
Ladda ner eller beställ

Hittar du inte föreläsningen du hade tänkt dig, har du frågor eller vill du ha referenser? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi gör också halvdagskurser för interna chefsgrupper där mer utrymme ges för cheferna att öva, diskutera och reflektera.

Om Chefsexpress

Chefsexpress är föreläsningar baserade på ett antal aktuella chef- och ledarskapsfrågor.

Föreläsningarna passar utmärkt som inspiration och utvecklingsinsats i samband med exempelvis chefssamlingar, ledarforum, interna utbildningar, ledningsgruppsmöten, chefskonferenser eller hr-dagar.

Upplägg: 60–90 minuter
Pris: 15 000 SEK

Våra föreläsningar